Hlavní navigace

Daně 2014: Co všechno se změní?

6. 12. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nový rok přinese řadu změn do oblasti daní. Jak se dotknou vaší peněženky?

Nový rok bude tradičně znamenat spoustu změn. Nevyhnou se ani daním. S čím počítat a na co se (ne)těšit?

Zrušení zákona o dědické a darovací dani

Ke konci letošního roku dojde ke zrušení zákona o dědické a darovací dani. Předměty těchto daní budou pro fyzické i právnické osoby nově zařazeny do zákona o daních z příjmů.

Dědictví

Předmět daně z příjmů tak výrazně nabobtná. To ale nutně nemusí znamenat bolest pro peněženky poplatníků. Lednovou změnou se totiž prakticky zruší i zbytek dědické daně. To znamená, že ji nebudou muset platit ani vzdálení příbuzní nebo lidé, kteří nejsou v příbuzenském vztahu a nežili spolu ani ve společné domácnosti. Osvobození bude platit i pro právnické osoby, které nejsou neziskovou organizací (ty už osvobozené od této daně byly).

Příjmy z dědictví či odkazu tak bude nově upravovat § 4a Zákona o daních z příjmů, který zároveň stanoví i osvobození od daně.

Zrušení dědické daně ale nemusí trvat dlouho. ČSSD totiž uvedla, že by ji ráda opět zavedla.

Dary

Daň darovací se naopak pro většinu transakcí zvýší, protože její sazba se sjednotí se sazbou daně z příjmů, tedy na 15 %. Převod daně darovací do daní z příjmů umožní poskytnutí bezúročné půjčky, které bylo dosud dodaňováno jako jiný majetkový prospěch daní darovací nebo v případě zaměstnanců jako mzda. Bez této povinnosti získali zaměstnavatelé nový výhodný druh benefitu pro své zaměstnance, uvedla daňová poradkyně Blanka Štarmanová, jednatelka společnosti TaxVision.

Aplikace sazby daně z příjmů tak bude znamenat, že dary do hodnoty zhruba 12 300 000 Kč budou nově daní zatíženy více. U darů v hodnotě do 1 mil. Kč bude daňová zátěž oproti současnému stavu skoro dvojnásobná.

Nově budou dary označovány jako bezúplatné příjmy a spadnou pod nálepku „ostatní příjmy“, které upravuje § 10 Zákona o daních z příjmů. Neosvobozené příjmy z darů se tedy nově nebudou vykazovat po jednom a do 30 dnů od jejich nabytí, ale v souhrnné výši a za celé zdaňovací období.

K novému roku dojde ke změně podmínek pro osvobození a k úpravě limitu pro osvobození darů nízké hodnoty. Zákon už nebude dělit obdarované osoby do skupin podle příbuzenského poměru nebo blízkosti. Osvobozeny budou dary od příbuzných v linii přímé a vedlejší, pokud se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Dále také od osob, které s poplatníkem žily nejméně rok před darováním ve společné domácnosti, a pak také dary nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosáhne hranice 15 000 Kč.

Vyšší limit pro příležitostné příjmy

V rámci daně z příjmů dojde také k navýšení limitu pro osvobození příležitostných příjmů z 20 na 30 tis. Kč ročně. Novinka se týká nepodnikatelských subjektů a potěší například příležitostné pěstitele, chovatele nebo pronajímatele movitých věcí.

Vyšší odpočet pro dary

Za dary na dobročinnost bude možné odečítat nově 15 % daňového základu u fyzických osob a 10 % u právnických. 

Delší časový test pro osvobození u prodeje cenných papírů

Pokud budete chtít jako fyzická osoba prodat cenné papíry s využitím osvobození od daně z příjmů, budete je muset od nového roku držet místo půl roku nově roky tři. Výjimka z tohoto pravidla bude pro příjmy z prodeje cenných papírů (které ale nejsou předmětem obchodního majetku), které za rok nedosáhly hranice 100 tis. Kč.

Vyšší limit u dohod o provedení práce

Dohoda o provedení práce se bude nově danit tak, aby se samostatný základ pro srážkovou daň rovnal příjmům, které u této dohody nepodléhají ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění. V případě, že tedy nepodepíšete prohlášení a budete pracovat na tuto dohodu, zvýší se pro vás limit pro aplikaci 15% srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti z 5000 na 10 000 Kč měsíčně. 

Osvobozené příjmy z „praxe“

Příjmy žáků a studentů z praktického výcviku nebudou nově podléhat srážkové dani jako příjmy ze závislé činnosti. Nově budou od daně z příjmů osvobozeny, stejně jako od odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 

Nový limit pro autorské honoráře

V případě autorských honorářů dojde ke zvýšení hranice pro aplikaci srážky u zdroje. Ta se zvýší z částky 7000 Kč na 10 000 Kč a bude platit pro měsíční příjmy od jednoho plátce daně.

Převlečená daň z převodu nemovitostí

Dojde také k nahrazení daně z převodu nemovitostí daní z nabytí nemovitostí. V rámci této změny bude zrušeno osvobození od daně v případě nemovitostí, které budou vkládány do základního kapitálu firem a u nepoužívaných staveb.

Sazba daně zůstane na 4 % a nezmění se ani fakt, že poplatníkem je prodávající. Nově ale bude možné se dohodou od zákona odchýlit a smluvně ujednat, že poplatníkem bude nabyvatel.

Od základu daně také bude nově možné odečíst náklady na pořízení znaleckého posudku, který navíc nebude povinný u převodu staveb určených pro bydlení a rekreaci. V takovém případě se základ pro daň stanoví jako tři čtvrtiny ceny, která je v daném místě obvyklá.

dan_z_prijmu

Zrušený neexistující zaměstnanecký paušál

Od nového roku dojde ke zrušení zaměstnaneckého paušálu ve výši 3000 Kč, který měl suplovat výhodu za zrušené daňové zvýhodnění u stravenek. K tomu ale nedošlo, a proto dochází i ke zrušení paušálu, který ani nezačal v praxi platit.

Nejisté změny pro rok 2015

Další novinky od roku 2015 by měla přinést Kalouskova daňová reforma, jejíž účinnost byla odložena. Dojít by mělo ke zrušení superhrubé mzdy nebo k omezení odpočtu zaplacených úroků z úvěrů na bydlení. Během příštího roku si ale s těmito změnami ještě může „pohrát“ nová vláda, a proto by asi nebylo moudré, považovat je za jisté.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).