Hlavní navigace

Daň z příjmů fyzických osob - nejdůležitější změny 2000-2001

14. 3. 2001
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

V prosinci minulého roku přijala Poslanecká sněmovna novelu zákona o daních z příjmů a v průběhu roku také několik dalších novel měnících podmínky zdanění příjmů fyzických osob. Většina změn se dotkne až tohoto roku, přesto existuje několik výjimek, které se použijí už na zdaňovací období roku 2000. Zde je přehled těch nejvýznamnějších změn:

1. Fyzické osoby budou kapitálové příjmy (např. dividendy, úroky na vkladních knížkách) danit sazbou 15% místo dosavadních 25% – !!! použije se už na rok 2000.

2. Fyzické osoby mohou poprvé za rok 2001 snížit svůj základ daně o hodnotu daru poskytnutého politickým stranám či hnutím na jejich činnost.

3. Nezdanitelnou částku na studenta mohou uplatnit pouze studenti do věku 26 let nebo studenti po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu až do věku 28 let (dříve ji mohli uplatňovat všichni studenti bez věkového omezení).

4. Novou nezdanitelnou částkou je i pojistné na soukromé životní pojištění. Podmínkou ovšem je, že výplata pojistného je sjednána až po 5 letech od uzavření smlouvy a současně nejdříve v roce, ve kterém dosáhne poplatník věku 60 let. Maximálně lze odečíst 12.000 Kč ročně.

5. Pokud pojistné na soukromé životní pojištění hradí za zaměstnance jeho zaměstnavatel, je tento příjem pro zaměstnance osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti, maximálně však do výše 12.000 Kč ročně.

6. Zvyšuje se hranice pro uplatnění srážkové daně (15%) pro příjmy plynoucí zaměstnancům od vedlejších zaměstnavatelů z 2.000 Kč na 3.000 Kč.

7. Nově platí, že plynou-li příjmy z užívání věci ve spoluvlastnictví na základě písemné smlouvy jen určitým spoluvlastníkům, rozdělují se příjmy nebo výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle této smlouvy. Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů, mohou uplatnit výdaje na ně připadající pouze v prokázané výši. Dřívější znění nutilo spoluvlastníky mezi sebe dělit (pro účely stanovení daně) příjmy a výdaje výhradně dle spoluvlastnických podílů bez ohledu na skutečný stav.

8. K důležité úpravě dochází při formulaci podmínek pro osvobození od daně z příjmů při prodeji rodinného domu nebo bytu. Dříve bylo osvobození podmíněno tím, že prodávající danou nemovitost vlastnil a současně v ní měl bydliště nejméně 2 roky před prodejem. Podmínka vlastnictví je nově vypuštěna.

skoleni8_12

9. Novela přináší zpřesnění a změny do otázky snížení základu daně o úroky z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření. Výčet bytových potřeb je rozšířen o úhradu za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněnou v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu.

10. Byla vypuštěna dosavadní úprava zdanění úroků a jiných výnosů plynoucích z úsporných vkladů, které přijímá zaměstnavatel od svých zaměstnanců. ČNB si vynutila, že zaměstnavatele nesmí přijímat úspory od svých zaměstnanců bez povolení ČNB. Pokud tedy budou zaměstnavatelé i nadále úspory přijímat, budou vyplacené úroky součástí zdanitelné mzdy zaměstnanců i vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění. Výjimkou je logicky případ, kdy zaměstnavatelem je banka.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).