Hlavní navigace

Co ovlivňuje cenu opcí?

27. 11. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Existuje několik důležitých faktorů, které ovlivňují cenu opcí. Pokud byste chtěli s těmito finančními instrumenty pracovat, naučíme vás je poznat a používat.

Cena opce může být ovlivněna řadou faktorů. Tyto faktory mohou obchodníkům buď pomoci, nebo jim také na druhé straně ublížit v závislosti na druhu opčních pozic, které si vytvořili. Pokud se chceme stát úspěšným obchodníkem s opcemi, je důležité pochopit, jaké faktory ovlivňují cenu opcí.

Toto bude navíc vyžadovat ponoření do oblasti řeckých proměnných (v angličtině „Greeks“), což je soubor možností, jak měřit riziko, kterému je opce vystavena. V tomto případě se může jednat o čas do splatnosti opce, volatilitu, úrokové sazby a změny v ceně podkladového aktiva. V článku, který bude navazovat v budoucnosti, se na tyto řecké proměnné zaměříme blíže. Cílem dnešního textu bude pochopit, jak a jaké faktory mohou ovlivnit cenu opce, což nám dá výborný základ pro další pokračování v této problematice.

Faktory ovlivňující cenu opcí

První tabulka ukazuje hlavní faktory, které ovlivňují ceny kupních a prodejních opcí. Plusové nebo minusové značky naznačují, jakým směrem se pohne cena opce po změně vybraného faktoru. Plus znamená směrem nahoru a mínus bude přesným opakem. Pokud tedy vezmeme v potaz kupní opce a podíváme se například na dopad volatility, zjistíme, že když volatilita vzroste, vzroste také cena opce, když všechny ostatní proměnné zůstanou stejné.

Mějme na paměti, že se výsledky budou lišit v závislosti na tom, zda se bude jednat o dlouhou nebo krátkou pozici. Například v případě kupní opce v dlouhé pozici bude větší volatilita samozřejmě vítaná, ale zároveň se odrazí ve vyšší ceně opce. U kupní opce v krátké pozici tomu bude přesně naopak, protože větší volatilita vítaná už moc nebude.

Hlavní faktory ovlivňující cenu opcí

Opce Růst ceny podkladového aktiva Pokles ceny podkladového aktiva Zvýšení času do splatnosti Snížení času do splatnosti Zvýšení volatility Snížení volatility
Kupní + + +
Prodejní + + +

Další tabulka ukazuje stejné faktory, ale jde více do hloubky po stránce, zda se jedná o kupní či prodejní opci v dlouhé nebo krátké pozici. Zde už počítejme s tím, že byl kontrakt uzavřen a běží do své splatnosti. Plusové znaménko tudíž znamená možnost profitovat z nastalé změny vybraného faktoru a minusové je přesným opakem.

Všimněme si, že při poklesu volatility, snížení času do splatnosti a snížení ceny podkladového aktiva vůči realizační ceně bude profitovat protistrana v krátké pozici u kupní opce. Ve stejném okamžiku, pokud by došlo ke zvýšení volatility, zvýšení času do splatnosti a růstu ceny podkladového aktiva vůči realizační ceně, bylo by to ve prospěch protistrany v dlouhé pozici u kupní opce. Stejně tak u prodejní opce bude protistrana v krátké pozici profitovat ze snížené volatility, snížení času do splatnosti a zvýšení ceny podkladového aktiva vůči realizační ceně.

Pro úplnost ještě dodejme, že při zvýšení volatility, zvýšení času do splatnosti a snížení ceny podkladového aktiva vůči realizační ceně bude spokojená protistrana v dlouhé pozici u prodejní opce.

Dopad na krátkou a dlouhou pozici u kupních a prodejních opcí

Kupní opce Zvýšení ceny podkladového aktiva vůči realizační ceně Snížení ceny podkladového aktiva vůči realizační ceně Zvýšení času do splatnosti Snížení času do splatnosti Zvýšení volatility Snížení volatility
Dlouhá pozice + + +
Krátká pozice + + +
Prodejní opce Zvýšení ceny podkladového aktiva vůči realizační ceně Snížení ceny podkladového aktiva vůči realizační ceně Zvýšení času do splatnosti Snížení času do splatnosti Zvýšení volatility Snížení volatility
Dlouhá pozice + + +
Krátká pozice + + +

Vzhledem k tomu, že u pozice v rámci života většiny opčních obchodů hrají úrokové sazby zpravidla zanedbatelnou roli, tento faktor vyjmeme z hlavní diskuze a zmíníme ho alespoň lehce touto cestou. Stojí za zmínku, že vyšší úrokové sazby zdraží kupní opce a opce prodejní budou levnější, pokud všechny ostatní proměnné zůstanou stejné.

Ve stručnosti se podíváme navíc také na vliv vyplacených dividend. Vyplacená dividenda sama o sobě snižuje tržní cenu akcie, což následně ovlivňuje zisky u opčních kontraktů. U kupních opcí tudíž výplata dividendy snižuje tržní cenu, což působí negativně na celkový ziskový potenciál z opce pro protistranu, která je v dlouhé pozici. Protistrana v krátké pozici bude však ochotněji snižovat opční cenu. U prodejní opce bude tento mechanismus přesně opačný. Je dobré poznamenat, že dividendy jsou obvykle již předem zakomponovány v ceně opce.

Shrnutí faktorů, které ovlivňují opční cenu, poskytuje příjemné zázemí pro zkoumání měření rizik, které vyhodnocují, do jaké míry je cena opce ovlivněna některou z vybraných proměnných. Na toto se však podíváme, jak již bylo zmíněno v úvodu textu, v některém z dalších článků. Nyní můžeme pouze předestřít, že se bude jednat o pět hlavních měření, kterým se říká „Greeks“ (do češtiny se tento pojem překládá jako řecké proměnné či písmena). Při zachování abecedního pořádku se jedná o Deltu, Gammu, Rho, Thetu a Vegu.

skoleni_7_4

Parametry citlivosti

  • Kupní opce má tím větší hodnotu, čím vyšší je tržní cena podkladového aktiva při srovnání s dohodnutou realizační cenou.
  • Prodejní opce má tím větším hodnotu, čím nižší je tržní cena podkladového aktiva při srovnání s dohodnutou realizační cenou.
  • Čím delší doba do splatnosti opce (platí hlavně u amerických opcí, které mohou být realizovány kdykoliv do splatnosti), tím bude vyšší její cena kvůli potenciálu, že bude realizována při změně tržní ceny podkladového aktiva.
  • Čím vyšší úrokové sazby, tím vyšší má opce hodnotu (nákupem opce namísto přímého nákupu vybraného aktiva ušetří kupující peníze, které může do doby splatnosti dle svého rozhodnutí libovolně zainvestovat).
  • Čím vyšší volatilita podkladového aktiva, tím vyšší má opce hodnotu (zvyšuje se pravděpodobnost, že se opce dostane do peněz a bude realizována, a to vše při limitované maximální ztrátě, která je dána zaplacenou opční cenou na začátku).

Pochopení faktorů, které mohou ovlivnit cenu opcí, je základním krokem pro získání potenciální možnosti spojené s úspěšným obchodováním s opcemi. Opce, respektive finanční deriváty jako celek, jsou instrumenty, které již nutí „uživatele“ k hlubšímu zkoumání jejich vlastností a s tím spojených možností pro spekulaci, arbitráže či zajišťování otevřených pozic.

Tyto nástroje jsou navíc považovány za ty spíše sofistikovanější, s čímž se samozřejmě pojí i jejich komplexnost při srovnání s klasickými akciemi či dluhopisy. V tomto směru můžeme zmínit na závěr článku větu Arthura Leavitta (bývalý předseda americké SEC – Securities and Exchange Commission) z roku 1995, který upozornil, že: Derivates are something like electricity; dangerous if mishandled, but bearing the potential to do good.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).