Hlavní navigace

Co najdete na faktuře za elektřinu a plyn? Podrobně jsme ji rozebrali

18. 1. 2019
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Faktura za elektřinu se možná tváří záhadně, ale nic těžkého v sobě neukrývá. Podívejte se, co vám s fakturou sděluje váš dodavatel. A poradíme, jak si vybrat vhodný tarif a jakým prodejcům elektřiny se vyhnout.

Faktura za elektřinu může pro někoho působit složitě. Připravili jsme proto podrobný článek o tom, co na takové faktuře naleznete a jak jí vlastně porozumět.

Základní údaje

Velmi přehledně má tuto problematiku zpracovanou energetická společnost ČEZ, kterou pro tento příklad použijeme.

Co znamenají jednotlivé položky na faktuře?
Autor: ČEZ

Co znamenají jednotlivé položky na faktuře?

Pokud vám vyúčtování dělá potíže, můžete si obrázek i vytisknout a mít ho po ruce, až budete příště kontrolovat svou fakturu.

Na každé faktuře se nachází základní údaje, jako je například vaše zákaznické číslo, které sdělujete při telefonické komunikaci s energetickou společností. Podle něj je totiž společnost schopná si vás dohledat. Toto číslo se nemění, tedy pokaždé nahlašujete telefonní operátorce totéž.

Pokud se vás týká kontrolní hlášení DPH, pak se na faktuře dívejte po kolonce s názvem evidenční číslo daňového dokladu. To je totiž číslo, které se do kontrolního hlášení udává. Pokud máte na faktuře i čárový kód, vězte, že vás jakožto zákazníka zajímat nemusí. Slouží pouze pro identifikaci faktury, ale pro vás žádnou vypovídající hodnotu nemá.

rekapitulaci vyúčtování naleznete to důležité, co vás zajímá. Je tam totiž uvedena cena za dodanou elektřinu a služby podle toho, kolik jste elektřiny spotřebovali. Rekapitulace v sobě zahrnuje i další položky a celkovou výši finálního doplatku či přeplatku. V této kolonce tedy zjistíte, zda máte energetické společnosti něco doplatit, nebo naopak ona dluží vám.

A hned pod touto částí naleznete výši záloh na další období, tedy kolik budete nově platit energetické společnosti na zálohách. Tam je zobrazena buď měsíční, nebo čtvrtletní výše záloh podle toho, jakou máte nastavenou. Součástí je i informace o tom, do kdy je splatná první záloha.

Kolik jsem spotřeboval megawatthodin?

Faktura dále obsahuje i graf s celkovou spotřebou a stavem měřidel za poslední 3 roky. V této části zjistíte, jak velkou spotřebu v MWh vám společnost účtuje a za jak dlouhé období. V tomto případě jde o fakturu na 4,99 MWh za fakturační období 29. 8. 2015 – 6. 9. 2016.

Pokud byste náhodou měli nějakou fakturu po splatnosti nebo dlužili nějaké peníze, bude v této části rovněž uvedeno, že něco dlužíte. Na této faktuře je ale uvedeno, že energetická společnost neeviduje žádné závazky po splatnosti, tedy nikdo nic nedluží.

Hned pod touto částí je v řádku pro jistotu uveden celkový doplatek, či přeplatek. V našem případě je to doplatek ve výši 803 Kč, který musíme my uhradit energetické společnosti. Hned vedle je uveden i bankovní účet včetně variabilního symbolu, čísla faktury a termínu, do kdy musíme nedoplatek uhradit.

Při zasílání nedoplatků si vždy zkontrolujte, že jste uvedli variabilní, případně specifický symbol. Bez něj si totiž společnost často vaši platbu nepřiřadí k vašemu jménu a je to, jako byste nedoplatek neuhradili.

Podrobný rozpis

Na další stránce je na faktuře uvedena daňová rekapitulace. Tady vám energetická společnost rozepíše, kolik od vás za uvedené období obdržela na zálohách a kolik jste skutečně odebrali elektřiny. 

Pod tím následuje rozpis záloh na další období. V tomto případě vidíme, že zálohy se platí měsíčně, a to ve výši 1600 Kč. Energetická společnost nám tak rozepsala, jakou částku máme zaplatit k jakému datu. Tedy vždy 1600 Kč k poslednímu dni daného měsíce. Uveden je i způsob platby, v tomto případě SIPO.

Nízký a vysoký tarif

Nízký a vysoký tarif označuje jinými slovy noční a denní proud. Toto označení se používalo dříve, kdy distributoři elektrické energie nabízeli elektřinu levněji během noci. Dnes už to ale neplatí a nízký tarif je rozprostřen v rámci celého dne. Jeho spuštění a střídání s dražším denním proudem ale nezávisí na vás, nýbrž na distributorovi elektrické energie. Nemůžete si tedy vybrat, že nyní chcete vyprat levněji, a tak zapnete nízký tarif. Naopak si musíte vysledovat, v jakých časech máte doma noční proud (nízký tarif), a v něm prát a používat jiné spotřebiče, pokud chcete ušetřit.

V následující části s názvem Přehled vyúčtování dle vyhlášky 70/2019 Sb. je podrobně rozepsáno, v jakém tarifu jste během roku odebrali kolik elektřiny. V přehledu plateb níže je pak uvedena i cena za 1 kWh.

V tomto případě tedy vidíme, že ve vysokém tarifu jsme odebrali za rok 2901 kWh ve vysokém tarifu při ceně 3,19 Kč za 1 kWh a dále pak 2098 kWh v nízkém tarifu při ceně 0,95 Kč za 1 kWh. Kromě toho jsou součástí ceny ještě položky nezávislé na množství a základní tarifní cena za 1 kWh účtovaná plošně za všechny odebrané kWh ve výši 0,63 Kč za 1 kWh. Vynásobením a následným součtem účtovaných položek bychom se dostali na výslednou cenu, kterou nám společnost naúčtovala.

Informace o platností nízkého tarifu ale zjistíte na webových stránkách svého distributora. Ovšem pozor. Časy nejsou stejné pro všechny sazby a během roku se tyto časy mohou měnit.

Typy dvoutarifních sazeb

Některé domácnosti mají pouze jednotarifní sazbu elektřiny. V tom případě je úplně jedno, kdy spotřebovávají kolik elektřiny, protože cena je stejná 24 hodin denně. Na naší faktuře je ale uvedena dvoutarifní sazba, a to znamená, že v rámci nízkého tarifu se dá ušetřit.

Není ale jedna sazba pro vysoký tarif a jedna sazba pro nízký tarif. Existuje celkem 7 typů dvoutarifních sazeb. Ty mohou mít různé názvy podle toho, o jakého dodavatele se jedná. V zásadě ale sazby zůstávají neměnné, rozdílný je jen název.

 • D25d – sazba pro odběrná místa s elektrickými akumulačními spotřebiči. Elektřina v nízkém tarifu na 8 hodin denně.
 • D26d – sazba pro odběrná místa s vyšší spotřebou, tedy tam, kde se topí elektřinou. Elektřina v nízkém tarifu je opět 8 hodin denně, ale ne v kusech, nýbrž po částech. Maximálně je však rozdělena na 3 části.
 • D27d – sazba pro uživatele elektromobilů. V rámci nízkého tarifu máte k dispozici 8 hodin v kuse mezi 18. a 8. hodinou. Dobíjení v noci tedy máte levnější.
 • D35d – sazba pro majitele hybridních aut nebo aut se smíšeným systémem elektrického vytápění. Nízký tarif platí 16 hodin denně.
 • D45d – sazba pro odběrné místo s velkým zastoupením přímotopů. Nízký tarif je v této sazbě 20 hodin denně.
 • D57d – sazba pro odběrné místo s tepelným čerpadlem. Nízký tarif je v této sazbě 22 hodin denně.
 • D61d – sazba pro chalupáře a chataře. Nízký tarif je nastaven od pátku 12:00 do neděle 22:00.

Některé tarifní skupiny zní velmi výhodně. Mít nízký tarif většinu dne, to by se to šetřilo. Bohužel ale přidělení tarifu není tak jednoduché. S výběrem tarifní skupiny by vám měl pomoci dodavatel i distributor elektřiny.

Tarif si libovolně vybrat nemůžete

Nefunguje to ale tak, že řeknete, že chcete nejvýhodnější tarif s nízkým proudem 22 hodin denně a dodavatel elektřiny vám ho nastaví. Při nároku na tento nejvýhodnější tarif je nutné splnit určité podmínky. Tento tarif je totiž určený jen pro domácnosti s tepelným čerpadlem nebo velmi vysokým odběrem elektřiny. Musíte tedy prokázat, že jste si doma nainstalovali přímotop, tepelné čerpadlo nebo akumulační vytápění.

Ve chvíli, kdy ale tento spotřebič využívat přestanete, máte povinnost to dodavateli nahlásit a změnit distribuční sazbu. V době, kdy běží vysoký tarif, musí být navíc technicky blokované spotřebiče, na které se tento nízký tarif vztahuje.

Kromě toho ve výběru tarifu může hrát roli i nedostatečný jistič. V takovém případě byste si pak museli zažádat o navýšení velikosti jističe. To se pojí s návštěvou revizního technika, který připraví žádost.

Zkontrolujte si údaje na faktuře

Jako poslední máme na druhé straně zcela dole uvedeny kontaktní údaje na nás jakožto na zákazníka. Tyto údaje si vždy překontrolujte, a pokud zjistíte, že nesouhlasí, oznamte to dodavateli elektřiny, aby si u vás údaje upravil.

Pod tím jsou uvedeny možnosti platby nedoplatku. Tato faktura umožňuje zaplatit několika způsoby:

 • čárovým kódem přes Sazka terminál,
 • QR kódem přes mobilní bankovnictví.

Peníze ale můžete zaslat i standardním příkazem k úhradě, viz platební údaje výše.

V případě QR kódu si dejte pozor na QR kód pro platbu faktury a QR kód pro platbu záloh. QR kód pro platbu faktury totiž slouží pouze k jednorázovému uhrazení nedoplatku. QR kódem pro úhradu záloh ale můžete pravidelně každý měsíc platit zálohy, a to prostřednictvím tohoto jednoho kódu.

Detailní přehledy

Tím ale přehled faktury nekončí. Naše faktura má totiž dvě dvoustrany. Nyní si tedy rozebereme tu druhou.

Co nalezneme na faktuře?
Autor: ČEZ

Co nalezneme na faktuře?

Na první straně nalezneme EAN odběrného místa, tedy jinými slovy mezinárodní číslo obchodní položky. A dále také údaje o tomto odběrném místu, jako je adresa. Pokud vám tedy chodí více faktur na více odběrných míst, mimo jiné podle tohoto můžete rozlišit, jakého bytu na jaké adrese se faktura týká.

Pod tím nám energetická společnost eviduje, jaké platby a v jakých datech od nás obdržela. Opět je to pro vás jakási kontrola, že všechny vámi zaslané platby společnost eviduje. Pokud ne, je možné, že jste nezadali variabilní symbol a musíte dodavatele oslovit, aby platbu dohledal a přiřadil dodatečně.

Následuje Detailní přehled technických údajů. Obsahuje tytéž informace, které už jsme na faktuře viděli, tedy odebrané kWh v nízkém a vysokém tarifu za dané období. V tomto případě je ale rozdělen po obdobích, kdy se měnila distribuční sazba, tarif, produkt, který využíváte, případně elektroměr. Každá tato změna je v této části faktury zaznamenána.

V našem případě jde ke konci roku pouze o odhad odečtu. Kdyby se ale měnil elektroměr či sazba, bude tato část rozsáhlejší a detailně bude popisovat, kolik elektřiny jsme odebrali ve vysokém a nízkém tarifu se starým elektroměrem a kolik s tím novým. Rovněž pokud byste měnili distribuční sazbu, bylo by to v této části podrobně rozepsáno.

Platby za silovou a regulovanou elektřinu

V další části faktury je uvedena cena za silovou a regulovanou elektřinu. Vaše platba za elektřinu se totiž skládá z několika částí. Regulovanou cenu elektřiny stanovuje Energetický regulační úřad a zahrnuje hlavně cenu za distribuci elektřiny. Naproti tomu neregulovaná složka elektřiny je právě ta silová a její cenu si určuje dodavatel. Jde o samotnou surovinu, která je vyrobena v elektrárně a následně je distribuována až k vám. Součtem obou složek pak získáte finální cenu.

V praxi v ceně elektřiny platíte toto:

 • spotřeba elektrické energie v kWh,
 • DPH za služby,
 • příspěvek na obnovitelné zdroje,
 • zajištění provozu sítě,
 • měsíční poplatek,
 • ekologická daň,
 • platba za příkon elektrické energie podle velikosti hlavního jističe,
 • distribuce elektřiny,
 • poplatek operátorovi trhu s elektřinou.

Doplňující informace

Na poslední straně si můžeme přečíst historii spotřeby elektřiny a doplňující informace, které nám říkají, jak můžeme reklamovat nějaké nesouhlasící položky apod. Obsahuje ale i kontaktní údaje na instituce, které mají nad trhem s elektřinou dohled. Těmi jsou Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetická inspekce.

ERÚ

Energetický regulační úřad je orgánem státní správy a slouží mimo jiné k ochraně vašich zájmů. Pokud se tedy u svého dodavatele elektřiny setkáte například s nekalými praktikami, můžete podat podnět mimo jiné sem. Úřad koneckonců často vyzývá, aby se na něj lidé obraceli.

Jak si vybrat dodavatele elektřiny

Vybírání nového dodavatele může být velmi složité. Energetičtí dodavatelé mají často rozdílné názvy pro jednotlivé tarify a vyznat se v rozdílných podmínkách může být těžké.

K usnadnění situace můžete využít například energetickou kalkulačku, kde si porovnáte ceny. Na Měšci navíc máme přímo rubriku, ve které s tímto krokem radíme.

V konečné fázi byste ale dodavatele elektřiny neměli volit jen podle ceny, kterou vám nabízí. Ačkoli je nejlevnější na trhu, nemusí se vám v dlouhodobém měřítku vyplatit.

Než uzavřete smlouvu, zajímejte se i o to, jakou nabízí společnost následnou péči o zákazníka. Má bezplatnou infolinku? Nebo začíná číslem 840 a každý hovor se vám tak prodraží, protože na tato čísla se nevztahují ani volné minuty? Hledejte i recenze na internetu, které vám řeknou, jak byli spokojeni ti, kteří už řešili nějaký problém. Jak s nimi bylo zacházeno? Pomohl jim dodavatel?

Pozor na energetické šmejdy

A velký pozor je třeba si dávat i na energetické šmejdy. Zcela se vyvarujte podomním prodejcům elektřiny, kteří vám přijdou nabízet dle jejich slov nejvýhodnější, nejlevnější a nejúžasnější produkt, který kdy spatřil světlo světa. Tito podomní prodejci často využívají nekalých praktik, řadu informací vám zatají, vyzdvihnou jen to pozitivní a za každou cenu se budou snažit, abyste podepsali smlouvu okamžitě.

Tip do článku - účto fakturace duben

O energetických šmejdech jsme podrobně psali v článku Máte smlouvu s Europe Easy Energy? Zbystřete, koupil ji lovec klientů. Tam jsme také informovali o nejrůznějších praktikách, které nekalí podomní prodejci využívají:

 1. Falešní prodejci, vydávání se za pracovníka konkurenčního dodavatele za účelem uvést zákazníka v omyl.
 2. Varování Energetického regulačního úřadu před podomním prodejem.
 3. Lhaní potenciálním zákazníkům.
 4. Vědomé porušování vyhlášek měst a obcí o zákazu podomního prodeje.
 5. Ke smlouvě žárovky „zdarma“, ale pod přísnou sankcí.

Někdy mohou dokonce tvrdit, že nepodepisujete smlouvu, ale přihlášku do soutěže. Jak vidno, jejich praktiky postupem času nabírají na agresivitě a lež jim není cizí. Na zazvonění podobného prodejce je tedy lepší vůbec nereagovat, a pokud je ve vaší obci podomní prodej zakázán, můžete rovnou volat Policii ČR.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).