Hlavní navigace

Co bude s vaším sirotčím důchodem, když jste ukončili studium?

17. 7. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pokud pobíráte sirotčí důchod, velmi záleží na tom, jakým způsobem jste studium ukončili a kam vedou vaše další kroky. Vliv na výplatu má někdy i to, jestli si přivyděláváte. Projděte si jednotlivé příklady.

Pokud vám Česká správa sociálního zabezpečení posílá sirotčí důchod, může se v závislosti na tom, jak studujete či kdy jste studium ukončili, výplata měnit.

Obecně platí, že pokud studujete základní či střední školu a přecházíte mezi jednotlivými ročníky či mezi základní a střední školou, pak vám ČSSZ sirotčí důchod vyplatí i v období prázdnin, tedy i za červenec a srpen. A to i po maturitě. U vysokoškoláků je to však trochu jinak.

Komu je důchod vyplácen?

Pokud vám ještě nebylo 18 let, vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení sirotčí důchod vašemu zákonnému zástupci. To je zpravidla druhý žijící rodič, opatrovník nebo zvláštní příjemce.

Poté, co dosáhnete zletilosti, se ale nic nemění automaticky. Důchod je nadále vyplácen stejné osobě, dokud si vy sami nebo ten, komu je důchod vyplácen, nepožádáte o změnu výplatního účtu.

Vám pak může ČSSZ důchod zasílat buď na běžný účet, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty.

Ukončení povinné školní docházky

Sirotčí důchod vám náleží v případě, že přecházíte ze základní školy na střední, ale i v případě, že jste po skončení základní školy vedeni na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. V takovém případě ale musíte splňovat podmínku, že nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci. Pak vám bude sirotčí důchod vyplácen do 18 let.

Jako doklad pro Českou správu sociálního zabezpečení vám v tomto případě bude sloužit potvrzení příslušné krajské pobočky Úřadu práce. Totéž pro vás platí ve chvíli, kdy sice nastoupíte na střední školu, ale neúspěšně ji ukončíte a jste opět vedeni na úřadu práce.

Pokud nepokračujete ve studiu ani jste se nepřihlásili na úřadu práce, bude vám sirotčí důchod vyplácen pouze do konce srpna. A to pouze za předpokladu, že nevykonáváte výdělečnou činnost, která by vám zakládala účast na sociálním pojištění, nepobíráte podporu v nezaměstnanosti a nepobíráte podporu při rekvalifikaci.

Povinná docházka za mnou, pokračuji na střední školu

Pokud ze základní školy plynule navazujete na střední školu, pak se pochopitelně výplata sirotčího důchodu nepřerušuje a nadále vám bude zasílán. Česká správa sociálního zabezpečení však bude potřebovat potvrzení o studiu, na jehož základě vám má důchod dále zasílat.

Doporučuje navíc, abyste si jej obstarali ještě před koncem prázdnin, tedy do konce srpna. Pokud totiž potvrzení o studiu nepředložíte včas, ČSSZ výplatu důchodu stopne. Po předložení všech dokladů ji samozřejmě obnoví a doplatí zpětně, ale než k tomu dojde, můžete být na čas bez sirotčího důchodu.

A jak po maturitě či VOŠ?

Další milník přichází ve chvíli, kdy dostudujete střední školu, odborné učiliště nebo vyšší odbornou školu (ta totiž nespadá do systému vysokých škol).

V těchto případech vám sirotčí důchod náleží ještě i za prázdninové měsíce, tedy i za červenec a srpen. Stále však platí ona podmínka, že po celý kalendářní měsíc nevykonáváte výdělečnou činnost, ze které je odváděno pojistné na sociální zabezpečení, případně podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Pokud nějakou z těchto podmínek nesplňujete, výplata sirotčího důchodu bude pozastavena.

Vysokoškoláci to mají horší

Po ukončení vysoké školy už ale podmínky tak vstřícné nejsou. Po úspěšném, ale i neúspěšném ukončení vysokoškolského studia vám náleží sirotčí důchod ještě následující měsíc po měsíci, ve kterém jste studium ukončili. 

Pokud tedy státnice složíte například v květnu, náleží vám poslední sirotčí důchod za červen. Pokud v červnu, tak za červenec. Už pro vás ale neplatí ona dvouměsíční ochranná lhůta jako pro úspěšné maturanty.

Pro pobírání sirotčího důchodu po ukončení studia opět platí, že nesmíte vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá účast na sociálním pojištění, ani pobírat podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Pokud tedy nastoupíte do práce, sirotčí důchod vám končí.

Jiná situace nastává ve chvíli, kdy jste studium přerušili. V takovém případě dnem přerušení přestáváte být nezaopatřeným dítětem a nárok na sirotčí důchod vám zaniká. Pokud však studium obnovíte a doručíte potvrzení o studiu na ČSSZ, opět vám výplatu obnoví.

Prázdniny mohou mást

Obecně platí, že sirotčí důchod vám náleží i v době prázdnin mezi jednotlivými ročníky studia na střední i vysoké škole. A stejně tak i mezi jednotlivými stupni studia, tedy při přechodu ze základní školy na střední, ze střední školy na vysokou a při přechodu z bakalářského studia na magisterské. Stěžejní je, aby na sebe studium plynule navazovalo.

V tom však může být háček. Doba mezi studii nesmí přesáhnout tři kalendářní měsíce. Pokud jste tedy ukončili bakalářské studium v květnu, musíte potvrzení dodat do konce srpna, jinak vám ČSSZ výplatu pozastaví.

Pokud by se vám ale nepodařilo do 1. září sehnat potvrzení o studiu, nic se neděje. ČSSZ sice výplatu pozastaví, ale po dodání potvrzení o studiu vám zpětně doplatí i měsíce, ve kterých jste na sirotčí důchod měli nárok, ale neměli jste pro to dokument.

Pokud ale podmínky splníte, sirotčí důchod vám náleží během prázdnin i tehdy, když máte brigádu.

Co musí být uvedeno na potvrzení o studiu

Až vám bude škola vystavovat potvrzení o studiu, ověřte si, že jsou na něm uvedeny všechny údaje, které Česká správa sociálního zabezpečení vyžaduje:

  • vaše identifikační údaje,
  • identifikační údaje školy,
  • forma studia,
  • ročník, v jakém studujete,
  • kdy má být studium za normálních okolností ukončeno,
  • vaše rodné číslo.

Pokud potvrzení o studiu neobsahuje tyto informace, požádejte o individuální potvrzení, kde bude vše vypsáno. Tento doklad pak zašlete přímo na ústředí ČSSZ, nebo ho osobně odevzdejte na místě příslušné okresní, Pražské či Městské správě sociálního zabezpečení.

Výplata sirotčího důchodu však není nekonečná. Končí 26. rokem věku, a to i když stále studujete.

Další formy studia

Výše jsme zmínili nejběžnější formy studia, kterými mladí lidé procházejí. Nejsou to ale všechny možnosti. Pokud máte distanční, večerní či kombinovanou formu studia, během které vykonáváte výdělečnou činnost, jež vám zakládá účast na pojištění, pak vám sirotčí důchod nenáleží.

Pokud si ale k těmto formám studia jen přivyděláváte, předložte ČSSZ potvrzení o studiu a prohlášení, že vaše výdělečná činnost nezakládá účast na pojištění. Pak vám sirotčí důchod bude nadále vyplácen. Totéž platí v případě, že jste vedeni na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání a nepobíráte žádnou z podpor.

Sňatek ani rodičovství nemá na důchod vliv, invalidita ano

Pokud během studia uzavřete sňatek, nebo se vám narodí dítě, nemá to na výplatu sirotčího důchodu vliv. Pokud jste nedosáhli věku 26 let, stále vám sirotčí důchod náleží. Stejně tak můžete k důchodu pobírat i rodičovský příspěvek.

V případě, že se stanete invalidním, to ale ne vždy platí. Dnem, kdy je vám přiznán invalidní důchod třetího stupně, vám zaniká nárok na sirotčí důchod.

Všechno musíte hlásit

Vaší povinností je veškeré změny hlásit. Tedy ukončení studia, přerušení dříve, než bylo uvedeno v potvrzení o studiu, změnu formy studia atd. To vše musíte do 8 dnů písemně sdělit České správě sociálního zabezpečení.

Někteří ale ve snaze, aby o sirotčí důchod nepřišli, některé změny zamlčí. V takovém případě jej ale stejně budete muset vrátit a bude po vás vymáhán.

dan_z_prijmu

Přišel vám dopis?

Česká správa sociálního zabezpečení bude během léta rozesílat řadě příjemcům sirotčího důchodu, zejména absolventům, rozhodnutí o odnětí sirotčího důchodu.

To se děje na základě toho, že jste předložili potvrzení o studiu, ze kterého vyplývá, že jste letos studium ukončili. ČSSZ jednoduše předpokládá, že jste studium ukončili a dále nepokračujete. Pokud pokračujete ve studiu, jednoduše do stanoveného termínu doručte další potvrzení o studiu a výplata sirotčího důchodu vám nezaniká.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).