Hlavní navigace

Chraňte se, jak můžete

21. 1. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Více než rok po teroristickém útoky na budovy Světového obchodního centra sledujeme další hmatatelné dopady celé události na globální pojistný a zajistný trh. Letečtí dopravci se od loňských útoků potýkají s problémem jak čelit riziku terorismu, neboť je pojišťovny již nejsou ochotny proti podobným incidentům pojistit.

Evropské intervence
V rámci Evropských společenství platí přísný zákaz státní podpory jednotlivým společnostem. V loňském roce ale musely evropské orgány připustit dočasnou výjimku a umožnit státní intervence do pojištění leteckých společností. Na dobu určitou, samozřejmě. Tedy na tak dlouhou dobu, než bude trh sám schopen nabídnout vhodnější variantu.

Tato výjimka umožnila zemím, jako je Velká Británie, Německo nebo Francie, nabídnout svým leteckým dopravcům příslušné pojištění za relativně přijatelných cenových podmínek. Ačkoliv je státní intervence takovéhoto formátu přinejmenším diskutabilní, výjimka, která měla trvat původně do konce loňského roku, se zřejmě prodlouží minimálně do konce roku letošního. Stále totiž není na světě funkční řešení, které by dočasnou státní intervenci nahradilo.

Velká rizika
Pokud není jedna pojišťovna schopna čelit danému riziku, zpravidla toto riziko musí pojistit pojišťoven několik. Takovéto pojišťovny mohou také vytvořit tzv. pool, v rámci kterého utvoří společný fond, ze kterého je možné vzniklé škody hradit. Řešení existuje víc.

V některých případech ale může nastat situace, kdy se společnost s žádným pojistitelem nedohodne. Tehdy přichází na řadu ještě jedno řešení. Pokud neexistuje pojišťovna, která by mě pojistila, proč bych si nezaložil pojišťovnu vlastní. Takovéto pojišťovny (tzv. kaptivní pojišťovny) jsou velmi oblíbené, přičemž někdy to jsou dceřiné společnosti pojišťující zásadně svoji mateřskou organizaci, jindy se jedná o pojišťovny založené několika firmami ze stejného odvětví.

Takovéto pojišťovny pak nabídnou svým klientům často nižší sazby, je ovšem otázkou, nakolik jsou tyto adekvátní dané situaci.

Na rozdíl od jiných rizik je frekvence leteckých katastrof velmi malá. Když už ale taková nehoda nastane, škoda je velmi vysoká. V případě teroristických útoků, při kterých mohou být letadla použita proti civilním cílům, jsou škody obrovské. Takové, že by položily nejednu pojišťovnu. A takovému riziku je ochoten se postavit jen málokdo.

Dopady na finanční trh
Dopravní průmysl je velmi důležitý pro chod celé ekonomiky. Bez možnosti přepravy věcí a osob není možné provádět některé služby. Málokterá letecká společnost si troufne poslat do vzduchu letadlo bez pojištění.

Letecké společnosti obvykle kupují svá letadla na leasing. Takové letadlo je drahé. Částky okolo jedné miliardy korun nejsou v žádném případě výjimečné. Jen málokterá privátní firma by si mohla dovolit takové letadlo koupit za hotové.

V obtížné situaci jsou tedy i banky a leasingové společnosti, které nákupy takto drahých strojů obvykle financují. Zmíněné finanční instituce ale velmi často požadují u takovýchto investic náležité pojištění. Bez něj je podobný obchod velmi riskantní, neboť by leckterá společnost v případě zničení letadla nebyla schopna bez pojištění platit nejen vzniklou škodu, ale nejspíš ani zbytkový dluh finanční instituci.

Největší pronajímatelé na světě jsou společnosti GE a AIG. Tyto společnosti (resp. členové jejich finančních skupin), což zní poněkud ironicky, jsou ale i významnými prodejci pojištění a GE dokonce vyrábí velké množství komponentů, které se používají v letadlech. Taková společnost tedy dost dobře nemá na koho případné riziko přesunout.

Odpovědnost
I v současné době lze přirozeně letadla na trhu pojistit. Běžný limit krytí pojištění odpovědnosti je ale takřka zanedbatelných 50 mil. USD. Obecně se totiž hovoří o potřebných limitech krytí ve výši alespoň 700 mil. USD pro pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám pro každé letadlo.

Účto_tip_změny21

Řešení (resp. jeho konceptů) existuje několik. Vždy se jedná o vytvoření pojišťovny, která by až do určitého limitu kryla škody vlastními prostředky a od tohoto limitu výše by se na financování škod podílel stát, popř. skupiny států.

Obecně se počítá i s jakousi horní hranicí pojistného plnění, za kterou by již nešel ani stát. V rámci různých návrhů se tato hranice pohybuje v rozmezí 1–2 mld. USD. Žádné z řešení ještě není definitivní. Nechme se tedy překvapit.

Anketa

Využíváte služeb leteckých společností?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).