Hlavní navigace

Chcete se vyhrabat z krize? Tiskněte vlastní peníze

3. 3. 2010
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Krizové doby jsou chmurné. Jak z nich ven? Je možnou cestou tištění vlastních peněz? Je cesta lokálních měn, jako jsou massachusettská BerkShares, návodem, jak ekonomiku vyvést z útlumu?

Lidé v krizi šetří, bojí se utrácet, podnikatelům klesají tržby, musejí propouštět, hospodářství je v začarovaném kruhu. Úvěry v těchto dobách nejsou dostupné, úrokové sazby rostou, ekonomice se nedaří, roste nezaměstnanost a snad každý pociťuje úvěrovou tíseň. Lokální obchodní a výrobní činnost je závislá na přísunu peněz, kterých se nedostává. Kudy vede cesta z bludiště? Čtěte také: Den, kdy se peníze staly bezcennými

Závislost na přísunu peněz zvenčí

V době hospodářské krize třicátých let se začalo rozšiřovat použití tzv. lokálních měn. V místech kde k tomu došlo, se dostalo hospodářství mávnutím kouzelného proutku ze všudypřítomného sevření v podobě nedostatku peněz. Tisknutím vlastních peněz se přeťal bludný kruh nevyužití zdrojů, zahálející lidé i kapacity dostaly práci. Centrální autority ovšem v té době používání lokálních měn zakázaly a zdánlivě nadějný nástroj k oživení ekonomiky a zaměstnanosti byl státní mocí zavržen.

Socioložka Naďa Johanisová důvod pro používání lokálních měn komentuje takto: Pokud ale chceme trvale a výrazně zvýšit podíl služeb či produktů, které si lidé v obci poskytují navzájem, musíme trvale a výrazně zvýšit zásobu celostátní měny, která mezi námi koluje. To lze při monopolní měně přicházející zvenčí udělat vlastně jen tak, že budeme vnějšímu světu poskytovat více výrobků a služeb. Můžeme se navíc snažit, aby takto získané peníze neodtekly z našeho společenství/ob­ce/regionu opět rychle ven. To se podaří, pokud dokážeme nahradit část produktů, dosud kupovaných zvenčí, výrobky nebo službami, vyráběnými či poskytovanými v místě. I když se takto peníze v naší pospolitosti zdrží déle, budeme při uskutečňování našich aktivit v zásadě stále závislí na přísunu peněz zvenčí. Čtěte také: Den, kdy český stát zkrachoval

Místní měna aneb tiskněme si svoje vlastní peníze

I v dnešní době existují v zahraničí experimenty s lokálními měnami, o kterých se hovoří jako o nástroji pro udržitelné hospodářství. Místní měny, které používají lokální komunity, jsou pak alternativou k měnám centrálním. Lokální nebo privátní peníze (private money, local money) se stávají platidlem, tisknutým místní komunitou, v rámci které jsou přijímány jako prostředek směny. Tato měna nemá napodobovat nebo nahrazovat zákonné platidlo, má to být prostředek, který má pomoci utlumit otřesy trhu, podpořit místní ekonomiku a poptávku po místním zboží.

Funguje to obvykle tak, že výrobci, obchodníci a banky se dohodnou na vydávání vlastní lokální měny. Příkladem jsou massachusettské BerkShares, lokální měna v regionu Berkshires na západě státu Massachusetts. Systém lokální měny  BerkShares vznikl v roce 2006 a je s oběživem v hodnotě převyšující 2 milióny dolarů v USA největším lokálním měnovým systémem. BerkShares (BS) nemají nahradit národní měnu, ale je to alternativa, která má povzbudit lokální ekonomiku. Přečtěte si také: Může být skrblictví prospěšné?

BerkShares, Inc. je nezisková organizace vytvořená zástupci místní komunity. Organizace usiluje o vytvoření životaschopné, silné místní měny pro oblast Berkshiru (Berkshire region) v duchu hesla BS je o budování společenství, zatímco je budována lokální ekonomika.

Anketa

Myslíte, že mohou BerkShares povzbudit lokální ekonomiku?

48 %
21 %
10 %
10 %
11 %
Odpovědělo 163 čtenářů.

Jak lokální měna Berskares funguje?

Bankovky BS jsou tištěny v hodnotách 1, 5, 10, 20, a 50. Organizace BerkShares začala spolupracovat s pěti různými bankami, v jejichž pobočkách je možné směnit dolary na BS. Směnný kurz je nastaven tak, že za 95 dolarů lze získat 100 BS.

Dolary zůstávají v bance, která je směnila, aby mohla v případě potřeby vykoupit nadměrné BS. Zde uložené dolary mohou být úročeny, což vytváří úrokový výnos. BS jsou do oběhu uváděny právě tím, že si je klient ve směnárně (pobočce smluvní banky) smění za dolary. Čtěte také: Jak se drží peněžní dieta?

Obchody, řemeslníci a všichni kdo nabízejí své výrobky a služby zákazníkům informují zákazníky, že přijímají BS. Obchod, na jehož dveřích je vylepen štítek informující, že přijímá BS, tak může umožňovat částečnou nebo úplnou platbu v BS.

BS jsou přijímány jako platba za zboží a služby – 10 BS lze použít k nákupu v hodnotě 10 dolarů, i když zde mohou existovat některá omezení. Zákazník, který si směnil své dolary na BS se může například rozhodnout jít do restaurace na večeři. V bance si mohl předtím směnit své dolary za BS, kterými v restauraci zaplatí. Smění si například svých 95 dolarů za 100 BS. V restauraci celková útrata činí 100 dolarů. Protože restaurace přijímá BS, raději zaplatí v této měně 100 BS, protože to pro něj znamená 5% slevu a úsporu. Za svých původně 95 dolarů získal použitím BS službu v hodnotě 100 dolarů.

Kromě vylepšené verze interaktivních formulářů daňového přiznání obsahující i formuláře pro sociální správu a vybrané zdravotní pojišťovny, využijte na finančním serveru Měšec.cz také daňovou poradnu.

Vlastník restaurace v podobě tržby získal 100 BS. Může je v bance směnit na dolary, nebo za ně může koupit suroviny od lokálního dodavatele přijímajícího BS. Z pohledu zdanění platí, že obchodník přijímající lokální měnu, bude muset zaplatit daň stejnou, jako by byl tento příjem v měně centrální. Podobné téma: Zvyšovat daně, provádět škrty nebo se dlouhodobě zadlužovat?

Přijímáním BS obchodníci pomáhají k vytvoření trhů pro místně vyrobené produkty a vytvářejí podněty pro vznik nových pracovních příležitostí pro nezaměstnané, kteří se na výrobě takových produktů mohou podílet. Lidé, kteří používají BS, získávají slevu, podporují místní obchodníky, místní zaměstnanost i místní výrobu. Organizace BerkShares uvažuje i o tom, že v budoucnu zavede i placení šeky, elektronický převod peněz, bankomaty a poskytování půjček.

Dopady a souvislosti používání lokální měny

Příklad BerkShares ukazuje, jak místní měna může v lokálním měřítku plnit funkci, kterou centrální měna plní v měřítku celonárodním. Pokud budou všichni v místní komunitě budou platit lokální měnou, nebudou tolik závislí na bankovním systému.

Lokální měna zvýhodňuje místní výrobu, podporuje lokální tvorbu pracovních příležitostí a působí proti zájmům, jejichž aktivita přichází z dálky. Použití lokální měny přispívá k posílení místní ekonomiky. Může to působit jako prevence toho, že peníze budou z oběhu mizet v důsledku klesající zaměstnanosti, klesajících nákupů, snižujících se tržeb a celkového ekonomického útlumu. Čtěte také: V čem spočívá tajemství inflační daně?

Kdo místní měnu používá, podporuje lokální hospodářství a zaměstnanost. Pomáhá tím místní ekonomice, místní výrobu zboží, které bude používáno lokálně a motivuje k využití kapacit místních podniků a zařízení. Lokální ekonomika, kteří jinak trpí v důsledku snížené poptávky, může díky fungování lokální měny profitovat a nemusí být dopady hospodářské krize natolik zasažena. Regionální závislost na nepředpověditelné globální ekonomice se tak používáním lokální měny může snížit. Společnost BerkShares uvádí, že „lokální měna je nástrojem pro "udržitelný ekonomický rozvoj, napříč zemí a světem.“

Socioložka Naďa Johanisová hovoří o lokálních směnných obchodních systémech LETS (local exchange trading systems), který pohled na fungování lokální měny v místní komunitě přibližuje z jiného úhlu pohledu: Členové, kterých bývá řádově desítky až stovky, pro každého vytisknou šekovou knížku v místní měně, která se může jmenovat jakkoliv, třeba žaludy nebo kaštany. Sepíší seznam služeb či zboží, které je každý z nich ochoten v rámci systému poskytovat – třeba opravu kol, hlídání dětí nebo prodej vajec, včetně ceny – množství „žaludů“, které za to budou chtít. Toto množství může odrážet čas, který činnost zabere, či může být přibližným ekvivalentem „normální“ peněžní hodnoty daného úkonu. Seznam se namnoží, rozešle členům a periodicky aktualizuje. Za služby a zboží se platí šekem, který se odesílá „bankéři“. To je člen (placený za tuto svou službu v místní měně), který eviduje platby a zanáší je do účtů jednotlivých čle­nů.

Tip do článku - účto fakturace duben

Dále Johanisová uvádí, že v systému v irském Westportu, jehož je Douthwaite členem, odesílají členové všechny šeky, které nashromáždili (tedy informaci o vydělaných „penězích“) poslední čtvrtek v měsíci bankéři, a do týdne od něj obdrží výpis s účtu a doplnění adresáře. Nový adresář se sestavuje jednou za půl roku.(…).

Zásadní rozdíl systémů LETS vidí Johanisová oproti konvenčním peněžní systémům v tom, že z dluhu se neplatí úrok. Ten, jehož účet je v minusu z toho tedy nemá vlastně žádné nevýhody. Aby systém fungoval, musí dokonce v každém okamžiku být stav účtu části členů záporný, jinak by se vlastně nedalo obchodovat. Co když někdo ze systému jenom odebírá zboží a služby, ale nic nevrací? Zdá se, že k tomu prakticky nedochází díky sociální kontrole. Ostatní členové mají ve většině systémů k dispozici výpisy z účtů ostatních členů. Pokud se jim zdá, že určitý člen jen bere, ale nedává, mohou mu např. odmítnout poskytnout vlastní služby, dodává Johanisová. Čtěte také: Jak se z rakouské koruny stala koruna československá?

Autor článku

Autor se věnuje šíření poznání, uplatňování procesního i finančního řízení podniků, optimalizaci investic, strategickému a manažerskému poradenství včetně lektorské činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).