Hlavní navigace

Cestovní pojištění nezlevnilo - proč?

31. 5. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Vstupem do Evropské unie postrádá část cestovního pojištění význam. Léčebné výlohy v zahraničí uhradí až na výjimky zdravotní pojišťovna, a tak i náklady cestovních pojišťoven klesly. Přesto měsíc po vstupu do Unie ceny cestovního pojištění neklesly. Proč?

Zdravotní péče pro všechny

Hlavní náplní cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh v zahraničí. Znamená to, že bude-li pojištěný zraněn nebo onemocní-li, bude mu poskytnutá léčba hrazena z prostředků pojišťovny.

Vstupem České republiky do Evropské unie je neodkladná zdravotní péče ve všech státech EU poskytována všem občanům EU za stejných podmínek. To znamená, že musí-li např. Němec v Německu za ošetření či léky zaplatit, musí tak v Německu učinit i český občan. A naopak – nezaplatí-li občan České republiky doma u lékaře ani korunu, nezaplatí ji ani občan kteréhokoli jiného státu Evropské unie.

K tomu, aby to takto hladce fungovalo, stačí vyplnit a nechat potvrdit příslušný formulář, který je k dispozici na kterékoli pobočce vaší zdravotní pojišťovny. O zaplacení léčby a léků se pak dohodnou zdravotní pojišťovny mezi sebou a klienta tím nijak zvlášť neobtěžují.

Cestovní pojištění?

Evropská unie je poměrně velkým útvarem (25 přímořských a vnitrozemských států), který byl velmi lukrativním pro pojišťovny poskytující cestovní pojištění. Vždyť kromě krásných historických a kulturních památek obsahuje i přímořská letoviska a panenskou přírodu – ideální podmínky pro trávení časů dovolených, s nimiž je cestovní pojištění nedílně spjato.

Jak jsem již nadnesl, základní (a nedílnou) součástí cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh. Ovšem vstupem do Evropské unie tíha nákladů na léčbu v převážné míře padla na zdravotní pojišťovny. Jak se s tím vypořádalo komerční cestovní pojištění?

Pojišťovny, které nabízejí cestovní pojištění, rozpoutaly ještě před rozšířením Evropské unie kampaň, při níž upozorňovaly na záludnosti spoléhání se na veřejné zdravotní pojištění. Nejvýznačnějšími body jsou:

  • spoluúčast pacienta v zemích, kde je spoluúčast běžná,
  • rozdílný přístup k hrazení léků,
  • hrazené ošetření pouze ve státních zařízeních.,
  • asistenční služba.

Je pravdou, že při uzavření cestovního pojištění odpadá obava z úhrady spoluúčasti. Na druhou stranu ekonomické teorie se kloní převážně k tzv. „samopojištění“ menších rizik než svěřování se pojišťovnám. Principem samopojištění je úspora nákladů (např. na administrativu, správní aparát a likvidaci škod). Samopojištěný místo platby pojistného tvoří finanční rezervu, z níž hradí menší vzniklé škody (takto lze postupovat u libovolného pojištění, kde lze sjednat spoluúčast; pojistka bez spoluúčasti je vždy dražší než se spoluúčastí).

Stejného rizika se vyvarujete i při pořizování léků. Také v České republice jsou některé léky plně, jiné částečně hrazené a na některé pojišťovna nepřispívá vůbec. Při sjednání cestovního pojištění se nemusíte starat o to, které léky místní veřejný zdravotní systém hradí a které nikoli.

V některých státech se veřejný zdravotní systém a úhrada péče vztahuje pouze na státní zdravotnická zařízení. Při nehodě či náhlém onemocnění si ovšem nemocný nemůže příliš vybírat, kam ho sanitka převeze. I v těchto případech může znamenat cestovní pojištění jistotu.

Poslední, nejhlasitěji zmiňovanou nespornou výhodou je asistenční služba, která je standardní součástí cestovního pojištění. Spolehnete-li se na veřejné zdravotní pojištění, můžete se pak marně domlouvat v Maďarsku s lékařem o bolesti v břiše a o příslušnosti ke zdravotní pojišťovně v České republice – zvláště nemáte-li při ruce evropský formulář. S cestovním pojištěním máte jistotu asistence v českém jazyce.

Jsou i další výhody – například úhrada repatriace nemocného nebo ostatků do vlasti, které z veřejného pojištění není hrazeno.

To bylo i „před Unií“, co teď?

Výše uvedené výhody cestovního pojištění byly nesporné dříve jako nyní. Ovšem nyní mají pojišťovny nižší náklady na výlohy zdravotní péče, kterou do značné míry hradí zdravotní pojišťovny. V cenách pojištění se to ale ani po měsíci praxe neprojevilo.

Do oblasti „Evropa“ zahrnují pojišťovny nejen země Evropské unie, ale všechny evropské země a některé země středomořské oblasti (např. Turecko, Egypt a další – výčet se liší podle pojišťovny). Zatím žádná nepřišla se samostatnou nabídkou pro EU, která by mohla lépe zohlednit úhradu péče.

skoleni_7_4

Monika Brandštetrová - ČSOB Pojišťovna
Sníží pojišťovny sazby pojistného cestovního pojištění? Nebo nabídnou za současné ceny lepší služby? Ptejte se Moniky Brandštetrové, produkt manažera neživotního pojištění ČSOB Pojišťovny, která nabízí široké spektrum životních i neživotních pojištění občanům, malým a středním podnikatelům i korporacím, v Poradně Cestovní pojištění.

Kolik za cestovní pojištění zaplatíte, ukazuje následující tabulka.

Cena cestovního pojištění
Pojišťovna Pojistné za časovou jednotku Léčebné výlohy Zubní péče Ostatní
Allianz 180 Kč týden bez limitu 10 000 Kč  – převoz nemocného do ČR
- převoz nezletilých dětí do ČR
- repatriace ostatků
Česká pojišťovna 18 Kč den (min. 100 Kč) 1 000 000 Kč jen v důsledku úrazu  – převoz nemocného do ČR
- repatriace ostatků
- při nákupu přes internet (se slevou 10 %)
- zmeškání/zpoždění zájezdu 5 tis. Kč
- opatrovník z vlasti 9 tis. Kč
- návštěva rod. přísluš. při delší hospitaci 9 tis. Kč
ČSOB Pojišťovna 15 Kč den 1 000 000 Kč jen nezbytné k odstranění bolesti  – při nákupu přes internet (se slevou 10 %)
26 Kč den 2 000 000 Kč jen nezbytné k odstranění bolesti  – při nákupu přes internet (se slevou 10 %)
Evropská cestovní pojišťovna 190 Kč 4 dny 2 400 000 Kč 24 000 Kč  – repatriace ostatků 1 mil. Kč
- převoz 1 mil. Kč
- opatrovník 150 tis. Kč
- fyzioterapie 120 tis. Kč
- úraz – trvalá invalidita 200 tis. Kč, úmrtí úrazem 100 tis. Kč
Generali 15 Kč den 1 700 000 Kč 20 000 Kč  – opatrovník 50 tis. Kč
Komerční pojišťovna 14 Kč den (min. 42 Kč) 1 000 000 Kč jen v důsledku úrazu a odstranění akutní bolesti  – repatriace ostatků
- převoz do ČR vč. doprovázející osoby
28 Kč den (min. 84 Kč) 2 500 000 Kč jen v důsledku úrazu a odstranění akutní bolesti  – repatriace ostatků
- převoz do ČR vč. doprovázející osoby
Kooperativa 20 Kč den 1 500 000 Kč 10 000 Kč/zub  – repatriace ostatků
- převoz do ČR
Uniqa 28 Kč den 1 000 000 Kč jen odstranění bolesti  – repatriace ostatků
- převoz do ČR
- smrt a invalidita násl. úrazu 200 tis. Kč
- odpovědnost 1 mil. Kč
- zavazadla 15 tis. Kč
Vitalitas (OZP) 20 Kč den 1 500 000 Kč  – slevy pro pojištěnce OZP při sjednání na pobočce OZP
- repatriace 200 tis. Kč
- opatrovník 50 tis. Kč
VZP 17 Kč den 750 000 Kč 5 000 Kč  – repatriace ostatků 350 tis. Kč
34 Kč den 1 500 000 Kč 5 000 Kč  – repatriace ostatků 600 tis. Kč

Zaplatit můžete i méně – pokud využijete služeb své zdravotní pojišťovny. Většina z nich má pro takové případy dohody s poskytovateli cestovního pojištění a svým klientům nabízí nemalé slevy. O tom ale zase někdy příště.

Anketa

Mělo by cestovní pojištění zlevnit?

Autor článku

Šéfredaktor portálu Investujeme.cz. Absolvent IES FSV UK. Člen skupiny historického šermu Heraldicus...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).