Hlavní navigace

Češi jsou kvalifikovaní zaměstnanci

31. 7. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Statistiky i ekonomie již prokázaly, že vzdělanost a věda přináší ovoce. ČR si v obdobných statistikách hodnotících kvalitu pracovních sil vede poměrně slušně. Spolu s Polskem například disponuje nejschopnějšími zaměstnanci. V jakých dalších ukazatelích si stojíme dobře?

Ekonomický růst zažívají státy, které disponují vzdělanou a kvalifikovanou pracovní silou. V těchto státech mají sídlo společnosti zabývající se výrobou náročnou na znalosti a dovednosti pracovníků. Přidaná hodnota u jejich zboží a služeb je samozřejmě vysoká. Společnosti investující do výzkumu a vývoje se zároveň dokáží prosadit na náročném světovém trhu.

Jejich manažeři ví, že jedině tudy vede cesta k prosperitě a vyšším ziskům. Pro výrobu produktů s vysokým podílem nových technologií je vždy zapotřebí to nejdůležitější – schopní zaměstnanci. Rozhodující podmínkou konkurenční schopnosti v dnešním propojeném světě je inovace, kvalita a rychlost servisu a především rychlost reakce firem na společenské změny.

Zajímáte se o možnost čerpat prostředky z fondů EU? Pokud ano, čtěte přílohu „Dotace EU“.

Nejlépe je hodnoceno Polsko

Hodnocení „lidského kapitálu“ ve východoevropských zemích Světovou bankou je založeno na praktických zkušenostech významných světových firem (do hodnocení bylo zapojeno 25 tisíc firem z 51 zemí světa, převážně ze západní Evropy, USA a Japonska). Dle dosavadních zkušeností a referencí těchto zahraničních společností jsou nejschopnější zaměstnanci v Polsku a Česku, následuje překvapivě Rumunsko.

Především kvůli pořád ještě nízkým mzdovým nákladům a schopným pracovníkům je Česko například pro francouzské investory druhá nejatraktivnější země (významný podíl na tom mají investice významných francouzských firem Citroenu a Peugetu v České republice), pro německé investory jsme šestá nejatraktivnější a pro rakouské investory devátá, nizozemské desátá a belgické dvanáctá nejatraktivnější země. Naopak nejméně kvalifikovaní jsou zaměstnanci v Řecku, Estonsku a Rusku.

Náročné obory = telekomunikace, finanční služby či zdravotnictví

Počet zaměstnanců ve východoevropských zemích pracujících v oborech náročných na jejich znalosti a dovednosti rok od roku roste. Mezi náročné obory patří elektronika, komunikace, digitalizace, výroba lékařských strojů, finanční služby, výroba měřících a optických přístrojů… Společnosti podnikající v těchto oborech zabezpečují vznik nových pracovních míst a jsou důvodem vysoké výkonnosti ekonomiky daného státu. Produktivita práce v těchto oborech je mnohem vyšší, než je průměr v zemi.

Nejvyšší hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele z východoevropských zemí v posledních letech vykazuje Slovinsko a Česko, tedy země orientující se právě na nové technologie, finanční sektor a podporu zahraničních investic do země.

Rozvoj náročných oborů – cesta k hospodářskému růstu

Zakládání podnikání a nových firem se v posledních pěti letech ve střední a východní Evropě všeobecně zpomalilo. Slovenští a čeští podnikatelé mají podle statistik největší šanci, že jejich podnik bude úspěšný a nezanikne zanedlouho po svém založení.

Právě tento ukazatel je pro mnoho zahraničních investorů velice důležitý, vždy má při uzavírání kontraktu přednost dlouhotrvající firma se zkušenostmi. Míra zakládání nových podniků je v jednotlivých členských státech značně rozdílná. V Estonsku a Lotyšsku se pohybuje okolo 20 %, v Litvě a Slovensku byla nižší než 10 %.

Většina nových vlastníků je mladší 30 let

Přestože jsou mezi jednotlivými zeměmi značné rozdíly, mají jedno společné: většina nově založených podniků v roce 2002 je v rukou jedné osoby (72 %), přes dvě třetiny majitelů pracuje bez spolupracovníka a v místě svého bydliště (57 %), přes jednu třetinu vlastníků nových podniků je mladších 30 let.

skoleni_29_6

Právě tyto malé firmičky se výraznou měrou podílí na růstu zaměstnanosti a růstu HDP jednotlivých zemí. Jejich nevýhodou je, že nepřežijí několik málo roků, ať je příčinou zániku nedostatek peněz, odbyt nebo špatný management. V průměru byly zakládány nové podniky v těchto oborech: finanční služby a osobní služby (39 %), obchod (31 %), průmyslové podnikání (11 %), stavebnictví (10 %), doprava (6 %), ubytování a pohostinství (5 %).

Počet kvalifikovaných zaměstnanců
Země Počet kvalifikovaných zaměstnanců (v %)
Polsko 63.79
Česko 58.91
Rumunsko 58.85
Bosna a Hercegovina 54.45
Maďarsko 52.34
Slovensko 52.10
Srbsko 50.58
Turecko 49.48
Slovinsko 48.11
Chorvatsko 47.66
Lotyšsko 46.41
Ukrajina 46.37
Makedonie 44.30
Litva 43.13
Bulharsko 42.01
Rusko 41.08
Estonsko 40.51
Řecko 37.14

Pramen: The World Bank – Investment Climate 2006

Anketa

Zvyšujete si vlastní kvalifikace neustále?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).