Hlavní navigace

Budeme mít na pokuty?

6. 2. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Od dubna budou vyšší pokuty! Vyplatí se ještě porušovat zákony a předpisy? Bude nová výše pokut pro hříšníky odstrašující? Kdo může udělit pokutu a kolik zaplatíme? Kdy je přestupek zapomenut?

Lidé, kteří porušují zákony či jiné právní předpisy, se musí připravit na to, že od 1. dubna sáhnou mnohem hlouběji do své peněženky než doposud. Přibyly skutky, za které policie, obecní policie a další orgány mohou udělit pokuty.

Za co nově můžeme dostat pokutu
Porušení předpisů o občanských průkazech a cestovních dokladech – pokuta může dosáhnout částky až 5 000 Kč pro toho, kdo poskytne nebo přijme do zástavy uvedené osobní doklady. Např. při vstupu do firmy je to dnes zcela běžné.

Kdo rozhodne o výši pokuty
Nový sazebník pokut uvádí maximální výši částky, kterou může provinilec dostat. Vždy ale závisí na příslušném kontrolním orgánu, jakou pokutu udělí. Pokuty za některé přestupky jsou na české poměry a míru rizikovosti vysloveně přemrštěné. Špatně naladěný policista či kontrolní pracovník může udělit pokutu na samém okraji maximální výše, což dává velké pravomoci příslušným orgánům.

Kdy je pokuta promlčená
Zákonná lhůta pro promlčení přestupků zůstává stejná jako doposud – v délce jeden rok. V praxi to znamená, že přestupek je promlčen rok poté, co se o něm ten který orgán dozvěděl. Toto může provinilcům pomoci, protože řada přestupků je převáděna od policie na okresní úřady, které jsou narůstající agendou přetíženy a nezvládnou nápor, což může trvat déle než jeden rok. Do této lhůty se nezapočítává doba, kdy je přestupek projednáván v trestním řízení.

Kolik zaplatíme za přestupky

Tabulka č. 232
Přestupek Minulá max. výše sankce Současná max. výše sankce
Řidiči
Jízda na dálnici bez známky 5 000 Kč 15 000 Kč
Neoprávněné zastavení, stání na parkovišti pro invalidy 5 000 Kč 5 000 Kč
Neoprávněné označení a užívání vozu k taxislužbě 5 000 Kč 5 000 Kč
Odmítnutí kontroly dechovou zkouškou či lékař. vyšetření 15 000 Kč + zákaz činnosti 2 roky 15 000 Kč + zákaz činnosti 2 roky
Neprokázání se při kontrole doklady, které požaduje zvláštní právní předpis 10 000 Kč, blokem 5 000 Kč 10 000 Kč, blokem 5 000 Kč
Překročení rychlosti v obci o více než 30 km/h, mimo obec o 50 km/h 3 000 Kč, blokem 2000 Kč 3 000 Kč, blokem 2000 Kč
Nezastavení na červenou, předjíždění na přechodu pro chodce, nedání přednosti v jízdě, vjezd na železniční přejezd, kdy je to zakázáno 3 000 Kč, blokem 2000 Kč 3 000 Kč, blokem 2000 Kč
Zavinění dopravní nehody 7 000 Kč, blokem 5000 Kč 7 000 Kč, blokem 5000 Kč
Podnikání
Šizení na ceně, jakosti, množství při prodeji 5 000 Kč + zákaz činnosti na 1 rok 5 000 Kč + zákaz činnosti na 1 rok
Neoprávněná obchodní, výrobní či jiná výrob.činnost 10 000 Kč 10 000 Kč
Porušení povinnosti používat při podnikání obchodní firmu, jméno a název 50 000 Kč + zákaz činnosti na 1 rok 50 000 Kč + zákaz činnosti na 1 rok
Neoprávněné užívání obchodní firmy 15 000 Kč 15 000 Kč
Příroda, životní prostředí
Pytlačení při lovu zvěře, chytání ryb 5 000 Kč 8 000 Kč
Zhoršení životního prostředí 3 000 Kč 10 000 Kč
Občanské průkazy
Úmyslné zničení, poškození nebo zneužití OP 3 000 Kč 5 000 Kč
Nepředložení dokladů k vydání OP 5 000 Kč 5 000 Kč
Osobní nepřevzetí OP a neodevzdání dosavadního 5 000 Kč 5 000 Kč
Poskytnutí, přijetí OP do zástavy, odebrání OP při vstupu do objektu 5 000 Kč 5 000 Kč
Včasné neohlášení poškození, zničení, ztráty, odcizení a zneužití OP, neoprávněné zápisy, změny nebo opravy v OP 5 000 Kč 5 000 Kč
Cestovní doklady
Úmyslné zničení, poškození, zneužití, uvedení nepravdivých dat 5 000 Kč 5 000 Kč
Neoprávněné překročení hranice bez dokladu nebo mimo hraniční přechod, poskytnutí nebo přijetí cestovního pasu do zástavy 5 000 Kč 5 000 Kč
Odevzdání neplatného cestov. dokladu, dokladu jiného občana 5 000 Kč 5 000 Kč
Matrika
Úmyslné zničení, poškození, zneužití rodného, oddacího, úmrtního listu 5 000 Kč 5 000 Kč
Nesplnění oznamovacích povinností matričnímu úřadu, neužívání jména uvedeného v rodném nebo oddacím listě při úředním styku 5 000 Kč 5 000 Kč
Ostatní
Pirátské kopírování uměleckých děl 15 000 Kč 15 000 Kč
Neoprávněné přisvojení vyznamenání, čestného titulu 3 000 Kč 3 000 Kč
Amatérská výroba výbušnin 15 000 Kč 15 000 Kč
Nedodržení povinnosti při užívání zbraní a střeliva 15 000 Kč 15 000 Kč
Úmyslné uvedení nesprávného a neúplného údaje správnímu orgánu nebo jeho zatajení 1 000 Kč 10 000 Kč

Anketa

Kolik jste v loňském roce zaplatily na pokutách?

16 %
9 %
11 %
10 %
11 %
9 %
8 %
9 %
8 %
9 %
Odpovědělo 690 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).