Hlavní navigace

Bitcoin a daně. Je to měna, nebo majetek?

9. 9. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Bitcoin je hlavní měnou státu Salvador. Měnou. A směna oficiálních měn pro soukromé potřeby se nedaní. Co to znamená pro českého daňového rezidenta? Musí zisky z BTC danit, nebo se tomu nyní úspěšně vyhne?

Poté, co se bitcoin stal hlavní měnou státu Salvador, v očích fanoušků kryptoměn se zablýsklo na možné lepší časy z pohledu daňových povinností. Česká legislativa totiž bitcoin považuje za nehmotný majetek a podle toho se také daní zisky s bitcoinem spojené. U směny měn daň neplatíte, u prodeje majetku ano. Ovšem jen za předpokladu, že směnu děláte soukromě. A v tom je právě zakopaný pes.

Pokud je bitcoin oficiální měnou nějakého legitimního státu, tedy nyní Salvadoru, mělo by jít při směně bitcoinu na jinou měnu o směnu měn, a ne o prodej/nákup majetku. Rozdíl je v tom, že za směnu měn pro soukromé potřeby neplatíte daň, ale při prodeji majetku ji platíte.

Konkrétní příklad

Nakoupíte bitcoin a následně jej prodáte se ziskem. Bitcoin je měnou státu Salvador. Budete argumentovat tím, že jste směnili měnu jednoho státu za druhou, takže se přece na vás daňové povinnosti nevztahují, že?

Zatím vztahují. Česká republika BTC stále považuje za nehmotný movitý majetek, a ne za měnu. Takže zatím daníte zisky z prodeje BTC vždy jako z prodeje majetku (přesněji jako „ostatní příjmy“, § 10 zákona o daních z příjmů).

Jasno v tom může udělat jedině žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu, a to poté, co Finanční správa daňovému poplatníkovi vyměří daň za prodej BTC (= majetku) a on bude operovat tím, že jen směnil peníze hlavní měny státu Salvador (= měnu) na třeba české koruny. Možná bude na konci judikát, že BTC je měnou a podle toho se má (nejen) v daňových otázkách postupovat. Do té doby však BTC zůstává z pohledu českých daní majetkem.

To je ale rovina ryze soukromá, tedy naprosto stejná situace, jako když si nakoupíte chorvatské kuny, ty vám zbydou a pak je směníte na koruny – a mezitím se kurz pohne a něco i vyděláte. Takový zisk se nedaní.

Jenže většina držitelů kryptoměn s nimi spekuluje a cílí na zisk. A to předmětem zdanění bylo, je a bude, a to bez ohledu na to, zda BTC je měnou, nebo majetkem. Obojí se totiž daní stejně jako „ostatní příjmy“.

Případné uznání bitcoinu Českou republikou jako měny by tak pro investory nemělo žádný vliv, ti už příjmy z BTC musejí danit nyní. Potvrzují to i reakce oslovených odborníků, které jsme požádali o vyjádření. (O vyjádření jsme požádali i Finanční správu, jakmile dorazí, budu jej publikovat.)

Zavedení BTC hlavní měnouSalvadoru pro české daňové poplatníky neznamená žádnou změnu. Investorů se to nijak nedotkne, stejně danit musí.

Pokud by někdo chtěl podstoupit svůj soukromý boj za uznání BTC jako měny v Česku, má možnost hájit se u Nejvyššího správního soudu, až bude mít problém s Finanční správou při směně BTC. Ale musí si být jistý, že šlo o ojedinělou směnu a že s BTC pravidelně neobchoduje. Jinak mu Finanční správa oprávněně doměří daň z příjmů.

Šárka Pelikánová, jednatelka Connect Economic Group s.r.o.

Jedna věc je, že si některý ze států stanoví jako svoji měnu bitcoin, druhou je pohled českého daňového prostředí na tuto kryptoměnu. Česká legislativa, ani jednotlivé instituce, nepovažují bitcoin ani jinou kryptoměnu za měnu. Zdanění bitcoinu v ČR se odvíjí převážně z výkladu Generálního finančního ředitelství. Ten říká, že bitcoin není možné vnímat ani za peněžní prostředek, ani za elektronické peníze. Tedy nejedná se o měnu.

Výklad Finanční správy pak vychází převážně ze stanoviska ČNB z roku 2014, která jasně deklarovala, že bitcoin není platební služba, stejně jako není bezhotovostním peněžním prostředkem. Z tohoto hlediska by bylo velmi problematické pro daňový subjekt obhájit, že s bitcoinem obchodoval jako s cizí měnou.

Další, ještě více praktický pohled je, že ČNB nestanovuje pro bitcoin aktuální ani pevný kurz. Opět to tedy ukazuje na fakt, že ČNB nevnímá bitcoin jako cizí měnu. Prakticky by nebylo možné stanovit směnný kurz.

Co ovšem mně samotné přijde jako velmi zajímavá představa, je, jak by si daňový subjekt představoval obhajobu skutečnosti, že bitcoin nakoupil ještě před zavedením této kryptoměny jako hlavní měny ve státě Salvador, ovšem nyní po jeho prodeji s ním chce zacházet jako s cizí měnou.

Samozřejmě, že legislativa a jednotlivá formální či neformální stanoviska jednotlivých institucí jsou vždy pozadu oproti vývoji trhu. Proto není možné vyloučit, že do budoucna se otázka bitcoinu jako oficiálně uznané měny otevře, případně zdanění kryptoměn bude specifikováno v daňové legislativě ČR.

David Krch, daňový partner a Martina Jelínková, daňová poradkyně, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

V návaznosti na informaci, že stát Salvador jako první na světě zavedl v létě roku 2021 bitcoin jako svou oficiální měnu spolu s americkým dolarem, je k zamyšlení, zda se touto překlasifikací dá uvažovat o změně dosud zaběhlého přístupu ke zdanění výnosů z obchodování s bitcoinem v ČR.

Dle aktuálních výkladů je bitcoin v ČR jako ostatní kryptoměny považován za nehmotný movitý majetek a výnosy z jeho obchodování je nutné adekvátně zdanit jako ostatní příjmy.

Z našeho pohledu se akceptací bitcoinu jako oficiální měny nedá tvrdit, že by měly být v ČR výnosy českého daňového rezidenta klasifikovány jako výnosy z obchodování s měnami, jelikož ČR bitcoin jako oficiální měnu neuznává.

Zdanění výnosů z obchodů s oficiálními měnami se však také řadí do ostatních příjmů, a tudíž se na způsobu zdanění výnosů z obchodů s bitcoiny a jejich deklarování v daňovém přiznání prozatím nic nemění.

S jistým odstupem času možná dojde ke změně pohledu finanční správy vedoucí k obdobnému osvobození výnosu ze směny bitcoinů jako v případě osvobození kurzového zisku při směně peněz na účtu v cizí měně, nicméně toto nelze nijak predikovat.

Nicméně dle našich zkušeností se většina konverzí bitcoinů na existující měny zatím realizuje v rámci obchodování a spekulativních očekávání na změny kurzu. V takových případech nebude mít ani případná budoucí změna přístupu české daňové správy k pojetí bitcoinů jako měny nebo nehmotného majetku žádný dopad, neboť ani soustavné obchodování se zahraničními měnami není od daně z příjmů osvobozeno.

Pro investory, kteří se obchodováním s bitcoiny aktuálně zabývají, proto neočekáváme ani nyní, ani v budoucnu zásadní změny ve způsobu jejich zdaňování.

Michal Jelínek, partner V4 GROUP s.r.o.

Bitcoin je ode 7. 9. 2021 hlavní měnou Salvadoru. To může mít vliv mimo jiné na zdanění směny bitcoinu za jiné národní měny pro české daňové rezidenty. Zisk ze směny národních měn není dle českého zákona zdaněn, pokud tak daná osoba činí pro svou vlastní potřebu, tedy neobchoduje na burze ani jinak soustavně s měnami nenakládá za účelem dosažení zisku.

Pokud tedy český daňový rezident bude chtít provést například směnu české koruny za bitcoin, mohl by na tuto operaci nově nahlížet jako na směnu národních měn. Zisk z takové směny, pokud je prováděn pro soukromou potřebu, by pak neměl být zdaněn.

Finanční správa však na situaci nahlíží jinak. Podle její mluvčí se správci daně i nadále budou na bitcoin dívat jako na ostatní virtuální měny, tedy jako věc nehmotnou, movitou a zastupitelnou.

Proti názoru Finanční správy se však mohou daňové subjekty, tedy i občané, bránit u soudů. Je tedy jen otázka času, kdy dojde k prvnímu soudnímu sporu, který by nesoulad mezi pohledem Finanční správy a některých odborníků rozhodl.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).