Hlavní navigace

Banky novými reklamami na úvěry riskují milionovou pokutu

11. 5. 2011
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Nový zákon o spotřebitelském úvěru říká bankám také to, jaké údaje má obsahovat reklama, kromě jiného mají být zřetelné. Jestli tomu tak je, to posuďte sami.

Od začátku roku je platný nový zákon o spotřebitelském úvěru, který měl posílit pozici běžného spotřebitele. Ten tak dostal do rukou nová zákonem zaručovaná práva, mezi které patří hlavně možnost bezplatně během prvních 14 dnů odstoupit od úvěrové smlouvy (s povinností vrátit peníze do 30 dnů) a možnost předčasného splacení úvěru s tím, že si banka nebo úvěrová společnost může účtovat maximální poplatek ve výši jednoho, respektive půl procenta (v případě, že splatnost úvěru je menší než 1 rok) ze splácené částky.

Druhým důležitým posláním nového zákona bylo zaručit spotřebitelům dostatečný přísun informací. Kdo tedy nyní chce nabízet spotřebitelské úvěry (nebo leasingy kromě operativních bez opce zaručující odkup), musí před podepsáním smlouvy naservírovat spotřebiteli velké množství dat, kde kromě všech potřebných parametrů úvěru bude ukázána také suma, kterou za úvěr celkově zaplatíte.

Co tyto změny přinesly do praxe, jsme si ukázali v článku Lidé půjčky bankám předem nevracejí, přestože už mohou.

Dnes se zaměříme na jinou část zákona a to jsou reklamy na úvěry. Nový zákon stanovil také nové podmínky reklamy. Podle nich už se tak nemá stát to, co se dříve běžně dělo, kdy reklama na úvěr ukázala jeden jeho dobře vypadající parametr (např. nízkou úrokovou sazbu), ale už neuváděla, že k dosažení této sazby je třeba vzít si úvěr ve stanovené výši a se stanovenou splatností nebo třeba to, že sazbu dostanete pouze v případě, že si zároveň sjednáte také pojištění k úvěru.

Chtějí-li tak nyní banky ukázat například úrokovou sazbu (nebo jakýkoli jiný údaj o nákladech úvěru – viz rámeček na konci textu), musí reklamu doplnit o reprezentativní příklad, který bude obsahovat právě všechny potřebné doplňkové informace, jako je třeba ono povinné pojištění nebo požadovaná délka splatnosti.

Samozřejmě nejsnadněji to lze udělat u tištěné reklamy, kde reprezentativní příklad najdete pod čarou, podobně jako u varování před škodlivostí cigaret. Jak ale takový reprezentativní příklad dostat do televizní reklamy? Některé společnosti na tuto snahu rezignovaly a jdou cestou tzv. imageové reklamy, kdy posilují značku, ale neukazují konkrétní parametry úvěru.

Kvůli novému zákonu je velice obtížné vtěsnat do omezeného času všechny požadované informace a my jsme to nechtěli řešit tak, že bychom povinné informace vložili na konec spotu po dobu pouhých 2 sekund a navíc napsané tak drobným písmem, že by si běžný divák nestihl přečíst ani první řádek. Imageová reklama se tak jeví jako nejefektivnější, říká mluvčí Provident Financial Ondřej Holoubek.

Ne všechny banky a úvěrové společnosti ale jdou stejnou cestou, a tak si můžeme ukázat, jakým způsobem se do televizních reklam reprezentativní příklady „dostaly“. Kromě videí jsme banky a úvěrové společnosti poprosili také o zaslání textu reprezentativního příkladu a také o komentář, proč je zvolený postup podle nich v souladu se zákonem. A na konci textu najdete také vyjádření centrální banky, která jako regulátor bankovního trhu dohlíží nad dodržováním zákonných podmínek (na úvěrové společnosti dohlíží Česká obchodní inspekce).

Cetelem

Reprezentativní příklad

Příklad splácení 150 000 Kč: délka splácení 72 měsíců, měsíční splátka 3 170 Kč, pojištění 3,99 % z měsíční splátky, roční úroková sazba 13,48 % RPSN 16,05, celkem zaplatíte 228 240 Kč, poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč. Touto nabídkou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru. Tato nabídka platí do 31. 5. 2011.

Komentář tiskové mluvčí Nikoly Vopršalové

Zákon vypočítává přesné náležitosti, které musí reklama na spotřebitelský úvěr obsahovat, ale definici reprezentativního příkladu přímo nestanovuje. 

Cetelem zvolil jako výši úvěru částku 150 000 Kč, a to z toho důvodu, že se jedná o nejčastěji poskytovanou výši úvěru. Jednotlivé parametry úvěru byly stanoveny s ohledem na průměrnou délku splácení 72 měsíců a se základním pojištěním schopnosti splácet úvěr. 

Naše společnost reprezentativní příklad v televizní reklamě uvádí dostatečně velkým písmem tak, aby byl při běžném sledování televizní obrazovky čitelný.

Česká spořitelna

Reprezentativní příklad

• celková výše úvěru 200 000 Kč • úrok 12,9 % p.a. • poplatek za zpracování úvěru 2 000 Kč

• poplatek za vedení úvěrového účtu 59 Kč měsíčně • RPSN 14,92 % p.a. • splátka 3 628 Kč měsíčně

• počet splátek 84/7 let • celková částka splatná spotřebitelem je 311 552 Kč

Komentář Jana Holinky z tiskového centra

Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru ve své příloze č. 1 výslovně ukládá, které informace musí být uvedeny. Všechny povinnosti splňujeme, a proto jsme naprosto v souladu se zákonem.

GE Money Bank

Reprezentativní příklad

Reprezentativní příklad pro zvýhodnění bez poplatku za poskytnutí půjčky a předčasné splacení: výše úvěru 80 000 Kč, 30 splátek, měsíční splátka 3 249 Kč, roční úroková sazba 15,9 %. Poplatky související s úvěrem: poskytnutí úvěru 0 Kč, vedení úvěrového účtu 49 Kč měsíčně, vedení běžného účtu 59 Kč měsíčně, jedna příchozí platba na běžný účet za měsíc 5 Kč. RPSN 20,5 %, celková částka splatná spotřebitelem 100 863 Kč.

Home Credit

Reprezentativní příklad

RPSN 15,7 %, roční úroková sazba 12,49 %, celková částka splatná spotřebitelem 80 472 Kč: Při výši úvěru 50 000  Kč, výši splátky  958 Kč a době trvání spotřebitelského úvěru 84 měsíců do 15. 2.2018 (při datu poskytnutí úvěru 10. 2.  2011, datu první splátky 10. 3. 2011 a se splatností všech dalších splátek k 15. dni v měsíci počínaje 15. 4.  2011). Splátka zahrnuje poplatek za vedení účtu 49 Kč a poplatek za změnu výše a počtu splátek 10 Kč měsíčně. Za splnění podmínek Home Credit a.s. Více na homecredit.cz.

Komentář ředitele marketingové komunikace Cyrila Křůpaly

Text k reprezentativnímu příkladu úvěru obsahuje veškeré parametry, které zákon vyžaduje. Přesto se domníváme, že tato povinnost má význam spíše v tištěných médiích nebo v reklamních textech na internetu, kde má čtenář čas parametry úvěru posoudit. O jejich smysluplném využití v televizi pochybujeme. V konečném důsledku je podle nás tato změna kontraproduktivní, zákazník dostává během třiceti vteřin informace, které není většinou schopný objektivně posoudit.

UniCredit Bank

Reprezentativní příklad

Chci si půjčit 200 000 Kč • Doba trvání úvěru 60 měsíců • Výše měsíční splátky 4 704 Kč • Úroková sazba (p. a.) 7,9 % • Celková splatná částka 282 971 Kč • z toho celková výše úvěru 225 120 Kč • RPSN 12,95 %.

Výše měsíční splátky je uvedena včetně poplatku za správu úvěru ve výši 150 Kč. Celková výše úvěru zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 000 Kč a poplatek za pojištění. Úroková sazba je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a aktivně využívaného účtu v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu). Úroková sazba platí do odvolání za podmínek daných bankou. RPSN = roční procentní sazba nákladů; zahrnuje i poplatek za pojištění schopnosti splácet a náklady za vedení účtu, je vypočtená za předpokladu konsolidování úvěrů v bance s 5% sankčním poplatkem za předčasné splacení úvěru. UniCredit Bank si vyhrazuje právo poskytnout spotřebitelský úvěr při splnění podmínek daných bankou.

Reklamy nevybočují ze zákonné úpravy

Jak je vidět na textech reprezentativních příkladů, obsahují důležité informace, které zájemci o půjčku ihned, pokud je přečte, dají představu, kolik za úvěr zaplatí. Nemusí tak každou jednotlivou položku hledat v sazebníku.

Problém je právě v tom, že příliš k přečtení nejsou, a tady se názory některých bank a úvěrových společností rozcházejí se stanoviskem bankovního regulátora. Nejde totiž jen o to obsáhnout všechny požadované informace. Centrální banka a zákon hovoří o tom, že reklamy musí splňovat také požadavek na jasnost a zřetelnost reprezentativního příkladu.

Možná se tak již brzy dočkáme zřetelnějších a jasnějších reprezentativních příkladů v televizních reklamách, protože bankám podle § 20 zákona o spotřebitelském úvěru hrozí za porušení této povinnosti až 5milionová pokuta.

Vyjádření mluvčího centrální banky Tomáše Zimmermanna:

Česká národní banka nemá ověřitelné informace o tom, že by reklamní spoty bank vysílané v televizi v současné době vybočovaly ze zákonné úpravy. Požadavek na jasnost a zřetelnost nebudou splňovat ty reklamní spoty, které povinný informační text uvádí písmem natolik malým, že není reálně možné jej vůbec přečíst, nebo ty spoty, v nichž se text objeví na obrazovce buď velmi krátce nebo jako běžící text proběhne tak rychle, že jej číst reálně nelze. 

FIN revoluce - tip do článku 1

ČNB proto navázala spolupráci s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, která provádí monitoring i reklamního vysílání a postupuje ČNB záznamy vysílání, pokud se to ukáže potřebné. Pokud Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zašle záznam reklam, které se týkají nebankovních poskytovatelů úvěrů (které ČNB nedohlíží), jsou postupovány České obchodní inspekci.

Zákon o spotřebitelském úvěru obsah reklamy stanovuje. Tak především § 4 citovaného zákona uvádí, že jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv údaj o jeho nákladech, musí reklama obsahovat jasným, výstižným a zřetelným způsobem formou reprezentativního příkladu informace uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Zákon o spotřebitelském úvěru – Příloha 1

Povinné informace v reklamě

(1) Nabídka spotřebitelského úvěru nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je i jakýkoliv údaj o nákladech spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, musí jasným, výstižným a zřetelným způsobem formou reprezentativního příkladu obsahovat

a) roční procentní sazbu nákladů,

b) výpůjční úrokovou sazbu, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem,

c) celkovou výši spotřebitelského úvěru,

d) výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem,

e) dobu trvání spotřebitelského úvěru,

f) v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu jejich cenu a výši případné zálohy,

g) informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, zejména pojištění, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek a náklady na tuto službu nelze určit předem.

(2) V případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání splatného na požádání nebo do 3 měsíců poskytne věřitel spotřebiteli v reklamě pouze informace uvedené v odstavci 1 písm. b) a c).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).