Hlavní navigace

Banka Creditas láká na vysoký úrok. Peníze tu ale musíte nechat ležet

3. 1. 2017
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Creditas
Nová banka Creditas si chce českého klienta získat hlavně vyšším zhodnocením, běžným účtem bez poplatků za vedení a transakcemi v cizích měnách.

Od ledna 2017 se bývalá záložna CREDITAS oficiálně stala bankou. O podíl na trhu chce s ostatními bankami soupeřit vyšším zhodnocením na vkladových produktech, bezpoplatkovým účtem a transakcemi v cizích měnách. Pokud nesleví ze svých sazeb, může se jí to podařit. O počátečních plánech jsme vás informovali v článku Nová banka chci mít nejlepší spořicí účet s garancí a bez pásem.

Spořicí účet: štědré zhodnocení s podmínkou

Na spořicím účtu banka nabízí 1,1% roční úrokovou sazbu, což je ve srovnání s konkurencí štědrá nabídka. Zřízení konta banka nepodmiňuje sjednáním běžného účtu, neomezuje výši plně úročeného vkladu ani neaplikuje pásmové úročení.

Na plné zhodnocení ale dosáhne jen ten, kdo v předchozím čtvrtletí z daného spořicího účtu neodešle žádnou platbu. V opačném případě za dané období klesne zhodnocení na 0,5 % ročně. Dlužno dodat, že ani tak to v porovnání s konkurenční nabídkou nebude žádná prohra.

První sledované období (pro vyplacení plného zhodnocení) bude to od zřízení spořicího účtu do konce kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl tento účet zřízen. Zrušením účtu v průběhu sledovaného období ztrácíte nárok na úrokový bonus za toto období.

Základ sazby ve výši 0,5 % ročně banka garantuje podle tiskového vyjádření po následujících pět let (do roku 2021).

Základní úroky banka bude připisovat měsíčně, úrokový bonus 0,6 % p.a. pak na konci posledního dne sledovaného čtvrtletí.

Poplatky ke spořicímu účtu
Zřízení/vedení/zrušení spořicího účtu Poplatek
zřízení/vedení/zrušení 0 Kč
Bezhotovostní tuzemský pl. styk v CZK a v jakékoliv měně nabízené bankou v rámci banky Poplatek
příchozí platba 0 Kč
odchozí platba 0 Kč
podání jednorázového pl. příkazu na pobočce 10 Kč
odchozí expresní platba zadaná do 11:30 50 Kč
nastavení/změna/zrušení jednoráz. pl. příkazu 0 Kč
oznámení o neprovedení pl. příkazu 30 Kč
Hotovostní platební styk – pouze v Kč Poplatek
vklad hotovosti (operace do 15 min.) 0 Kč
vklad hotovosti (nad 15 min. za každých započatých 15 min.) 75 Kč
vklad hotovosti nad 3 mil. Kč nebo ekvivalentu v cizí měně 3000 Kč
výběr hotovosti do 500 tis. Kč nebo ekvivalentu v cizí měně 10 Kč
výběr hotovosti nad 500 tis. Kč nebo ekvivalentu v cizí měně 50 Kč
nevyzvednutí nahlášeného výběru hotovosti 50 Kč
Ostatní služby Poplatek
výpis z účtu zaslaný e-mailem / předaný na pobočce 0 Kč
výpis zaslaný poštou v rámci ČR 25 Kč
mimořádný výpis zaslaný poštou po ČR / předaný na pobočce 75 Kč
odeslání infa o stavu na účtu či o platbách formou SMS 2 Kč
odeslání infa o stavu na účtu či o platbách e-mailem 0 Kč
odeslání potvrzení o transakci e-mailem 0 Kč

Termínovaný vklad: 2,5 % ročně za 10 let, ale s úroky na konci

Banka nabídne také termínovaný vklad v CZK a EUR na období od jednoho roku do deseti let s připisováním úroků měsíčně nebo na konci období. Minimální vklad je 5000 Kč u korunového vkladu a 250 eur u eurového s tím, že je možné během vázací doby vybrat bezplatně 20 % vkladu. Zbytek není možné vybrat ani se sankčním poplatkem.

Předčasný výběr můžete provést na základě písemné žádosti, banka pak prostředky převede na běžný účet, který si musíte k termínovanému vkladu zřídit. Vklad v korunách i eurech si můžete zřídit jako jednorázový či opakovaný (ve všech variantách fixace vkladu).

Jako u každého vázaného vkladu i zde platí, že čím déle necháte peníze bance k dispozici, tím větší zhodnocení za to dostanete. Vyšší úrok banka samozřejmě vyplácí u varianty s připisováním úroků na konci vkladu.

Sazby u korunového termínovaného vkladu
Vázací doba vkladu Připisování úroků měsíčně Připisování úroků na konci vkladu
Vklad na 1 rok 1,10 % p.a.
Vklad na 2 roky 1,20 % p.a.
Vklad na 3 roky 1,40 % p.a.
Vklad na 5 let 1,60 % p.a. 1,80 % p.a.
Vklad na 7 let 1,90 % p.a. 2,20 % p.a.
Vklad na 10 let 2,10 % p.a. 2,50 % p.a.
Sazby u termínovaného vkladu v eurech
Vázací doba vkladu Připisování úroků měsíčně
Vklad na 1 rok 0,40 % p.a.
Vklad na 2 roky 0,50 % p.a.
Vklad na 3 roky 0,70 % p.a.
Vklad na 5 let 0,90 % p.a.
Vklad na 7 let 1,20 % p.a.
Vklad na 10 let 1,40 % p.a.

Běžný účet: základní služby bez poplatku

Běžný účet nabízí základní služby bez poplatku včetně libovolného počtu fyzických karet MasterCard Standard a virtuální platební karty MasterCard Virtual (za 200 Kč měsíčně můžete mít také MasterCard Gold). Bez poplatku je také pět výběrů z jakéhokoli bankomatu v ČR (další za 20 Kč), výběr v zahraničí vyjde na 30 Kč.

Poplatky u platebních karet
Služby/druh platební karty MasterCard Standard MasterCard Gold MasterCard Virtual
Vedení  0 Kč 200 Kč měsíčně 0 Kč
Zřízení/zrušení 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Výběr z ATM v ČR prvních 5 výběrů bez poplatku, další za 20 Kč prvních 5 výběrů bez poplatku, další za 20 Kč
Výběr z ATM v zahraničí 30 Kč 30 Kč
Cashbank 0 Kč 0 Kč
Trvalá nebo dočasná  blokace / zrušení dočasné blokace 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Změna PIN 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Žádost o opakované vydání PIN 75 Kč 75 Kč
Expresní vydání 500 Kč 500 Kč 500 Kč
Obnovené vydání (předčasná obnova, nový plast)* 250 Kč 250 Kč 250 Kč
Neodůvodněná reklamace transakce 300 Kč 300 Kč 300 Kč
Vyžádání dokladů o transakci na obchodním místě na vaši žádost 200 Kč 200 Kč 200 Kč

K platební kartě MasterCard Standard si můžete sjednat pojištění zneužití ve variantě Basic (limit 30 000 Kč) za 10 Kč měsíčně nebo ve variantě Classic (limit 100 000 Kč) za 20 Kč měsíčně (MasterCard Gold má v ceně variantu Classic). Nebo cestovní pojištění Family za 85 Kč měsíčně (MasterCard Gold opět v ceně).

Účet si můžete otevřít kromě korun i v dalších šesti měnách (EUR, USD, GBP, CHF, PLN a RUB).

Bezhotovostní tuzemský pl. styk – platby v CZK v rámci ČR a v jakékoli měně nabízené bankou v rámci banky Poplatky
Příchozí platba 0 Kč
Odchozí platba (jednorázová i trvalá) 0 Kč
Příplatek za podání jednorázového tuzemského platebního příkazu na pobočce 10 Kč
Příplatek za odchozí expresní platbu zadanou do 11.30 hod. 50 Kč
Nastavení/změna/zrušení jednorázového i trvalého platebního příkazu, povolení inkasa 0 Kč
Nastavení/změna/zrušení SIPO 0 Kč
Oznámení o neprovedení platebního příkazu 30 Kč
Bezhotovostní zahraniční platební styk Poplatky
Platby přijaté ze zahraničí, platby přijaté v rámci ČR v cizí měně  
Příchozí platba s poplatkem SHA/BEN 50 Kč
Příchozí platba, která není SEPA platba 50 Kč
Příchozí SEPA platba 15 Kč
Příchozí platba s poplatkem OUR 0 Kč
Šetření o avizované úhradě 400 Kč
Platby odeslané platby do zahraničí, platby odeslané v rámci ČR v cizí měně  
Odchozí platba s poplatkem SHA/OUR 150 Kč
Odchozí SEPA platba 50 Kč
Odchozí platba s poplatkem BEN 0 Kč
Příplatek za odchozí platbu s poplatkem OUR 500 Kč
Příplatek za odchozí expresní platbu zadanou do 11.30 hod. 250 Kč
Nastavení/změna/zrušení jednorázového platebního příkazu před splatností 0 Kč
Změna/zrušení zpracovaného jednorázového platebního příkazu (neodeslaného) 100 Kč
Žádost o změnu instrukcí / storno zpracovaného jednorázového platebního příkazu (odeslaného)* 400 Kč + náklady bank
Dohledání platby (na základě písemné žádosti) 400 Kč

* Storno již odeslané ZPS nelze garantovat, vrácení platby musí být odsouhlaseno příjemcem platby

Hotovostní platební styk Poplatky
Vklad hotovosti (operace do 15 min.) 0 Kč
Vklad hotovosti (operace nad 15 min. za každých dalších započatých 15 min.) 75 Kč
Příplatek za vklad hotovosti nad 3 000 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně 3000 Kč
Výběr hotovosti do 500 000 Kč včetně nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně 10 Kč
Výběr hotovosti nad 500 000 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně 50 Kč
Nevyzvednutí nahlášeného výběru hotovosti 50 Kč
Ostatní Finanční služby Poplatky
Výpis z běžného účtu zaslaný e-mailem/předaný na pobočce 0 Kč
Výpis z běžného účtu zaslaný poštou v rámci ČR 25 Kč
Vystavení mimořádného výpisu z běžného účtu (zaslaný poštou v rámci ČR nebo předaný na pobočce) 75 Kč
Odeslání informace o stavu běžného účtu a o platbách – SMS 2 Kč
Odeslání informace o stavu běžného účtu a o platbách – e-mail 0 Kč
Odeslání potvrzení o transakci e-mailem 0 Kč

Creditas nabízí své služby i firmám. Běžný účet pro právnické osoby má shodné parametry i sazebník jako konto pro fyzické osoby. U cizoměnových operací banka kromě 14 základních měn zrealizuje konverzi i u ostatních, volně směnitelných měn (při objemu nad 500 000 Kč).

Spotřebitelský úvěr zajištěný nemovitostí

Banka dále nabízí spotřebitelský úvěr od 50 000 Kč, avšak zajištěný vlastní nemovitostí pojištěnou proti živlům. Nabízí ho se sazbou od 4,9 % ročně (dle vaší bonity) se splatností maximálně na 20 let.

Posouzení úvěru, správa úvěrového účtu a mimořádné splátky jsou bez poplatku, po podpisu smlouvy platíte za vypracování smluvní dokumentace 4 % z jistiny úvěru (min. 3000 Kč, max. 21 000 Kč). Nemovitost si banka oceňuje sama a na své náklady.

Úvěr na bydlení, ale se sazbou od 4,9 % ročně

Úvěr na bydlení, opět zajištěný nemovitostí, má podobné parametry jako ten spotřebitelský, včetně minimální výše, maximální splatnosti a způsobu zajištění a ocenění. Úroková sazba v dnešní době není tolik lákavá, začíná opět na 4,9 % ročně, ale nemění se po celou dobu splácení úvěru. Úvěr na bydlení se poskytuje do 80 % LTV.

Za vypracování smluvní dokumentace po podpisu úvěrové smlouvy zaplatíte 2 % z jistiny (min. 3000 Kč, max. 15 000 Kč). Za mimořádné splátky neplatíte.

Tip do článku - účto fakturace duben

Úvěr je možné využít na nákup či výstavbu obytné nemovitosti, rekonstrukci, refinancování úvěrů na bydlení, konsolidaci úvěrů, jež byly použity na investici do nemovitosti, a na vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti.

Kompletní sazebník k oběma úvěrům najdete na webu banky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).