Hlavní navigace

60 000 Kč pro umělce, 10 milionů pro organizátory. Podpora už běží, podávejte žádosti

27. 10. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pořadatelé a provozovatelé kulturních akcí a umělci či pracovníci technických profesí, podílející se na realizaci kulturních akcí, mohou žádat o peníze z programu COVID – Kultura II. Divadla nebo hudební kluby mohou usilovat o kompenzaci nákladů až do výše 10 miliónů. Umělci mají nárok maximálně 60 tisíc.

Umělci, resp. OSVČ a osoby podnikající v kultuře, kteří kvůli současným omezením nesmí vykonávat svou činnost, si mohou od 22. října 2020 zažádat o finanční podporu ve druhé výzvě programu COVID – Kultura. Na program je v tuto chvíli vyčleněno 750 milionů korun. Žádosti můžete podávat elektronicky na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) v systému AIS MPO.

Co vám stát proplatí?

Organizátoři a provozovatelé kulturních akcí mohou z programu zpětně získat peníze na zbytečně vynaložené náklady.

 1. Stát jim proplatí výdaje ve výši 50 % investované do organizace zrušených či přesunutých kulturních akcí, které se měly konat v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020. Konkrétně se jedná o výdaje, které byly zaplaceny v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020.
 2. Mají také nárok na vrácení 80 % uznatelných výdajů, pokud jim byla omezena kontinuální činnost v kultuře. Jde o zbytečně vynaložené výdaje, vztahující se k období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020, které byly zaplaceny v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020.

V obou případech však může maximální výše podpory pro jeden subjekt činit 10 miliónů korun.

Umělci, kteří se profesionálně zabývají hudbou, divadlem či tancem a také pracovníci technických profesí podílející se na realizaci kulturních akcí (například zvukaři), mohou stát požádat o jednorázový příspěvek ve výši 60 tisíc korun. Tato podpora je určená fyzickým osobám, a to buďto na tvůrčí a kreativní činnost, tzv. umělecký projekt, jehož cílem je vytvoření uměleckého díla či souboru uměleckých děl, nebo na kontinuální uměleckou činnost či přípravnou fázi projektu v rámci poskytování kulturní služby veřejnosti.

Kdo má na peníze z programu COVID – Kultura II. nárok?

1) žádost o kompenzaci vynaložených nákladů mohou podávat umělci nebo podnikatelské subjekty, jež mají jako svou hlavní či vedlejší činnost pořádání a zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních nebo divadelních akcí.

Konkrétně se jedná o:

 • pořadatelé hudebních produkcí a festivalů,
 • pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek,
 • hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností),
 • technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program ap. – dle tohoto programu),
 • umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry,
 • pořadatelé cirkusů a nového cirkusu,
 • umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají či organizují kulturní program,
 • galerie a muzea na organizaci a pořádání jednorázových kulturních akcí,
 • divadla,
 • nevládní neziskové organizace, které vykonávají vedlejší hospodářskou činnost v oblasti kultury.

2) žádost o jednorázovou podporu pro OSVČ v oblasti kultury mohou podávat umělci, kteří se profesionálně zabývají hudbou, divadlem či tancem, a také pracovníci technických profesí podílející se na realizaci kulturních akcí:

 • výkonní umělci (zejména herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, profesionální interpreti),
 • odborné technické profese, které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce (zejména zvukoví mistři, lightdesignéři).

Tato finanční podpora je určená především umělcům, na které měla přímý dopad vládní opatření a jejichž představení či vystoupení musela být kvůli zákazu činnosti zrušena či přesunuta.

Kdy můžete podávat žádosti?

Příjem žádostí na pokrytí výdajů, které organizátorům vznikly ve spojitostí s organizací kulturních akcí, začal 22. října 2020 v 9:00 hodin a bude ukončen 23. listopadu 2020 v18:00 hodin. Žádosti můžete podávat online.

Žádosti o jednorázovou podporu pro OSVČ můžete podávat od 23. října 2020 od 9:00 hodin do 24. listopadu 2020 do 18:00 hodin. Učinit tak můžete opět online.

Jak žádost podat?

Podat můžete jen jednu žádost na pokrytí zbytečně vynaložených výdajů, včetně těch režijních, a jednu žádost na jednorázovou podporu pro OSVČ, tedy pomoc určenou umělcům, kteří se profesionálně zabývají hudbou, divadlem či tancem, a také pracovníkům technických profesí, jež se podílejí na provozu kulturních akcí.

Není však možné znova žádat o kompenzaci výdajů, které už byly uplatněny v první výzvě v rámci tohoto programu či v jiném dotačním či záchranném programu.

K žádosti určené subjektům podnikajícím v oblasti kultury na vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře, je potřeba doložit čestné prohlášení. Dále je nutné doložit faktury/smlouvy/účetní doklady, které se vztahují k jednotlivým uznatelným výdajům. (Jednotlivé doklady musí být v elektronické či oskenované podobě.) Přiložit je potřeba také doklady o zaplacení jednotlivých uznatelných výdajů. V případě omezení kulturní činnosti (například činnost divadla, hudebního klubu, celoroční organizace kulturních festivalů ad.) je nutné tuto skutečnost dokázat, třeba divadelním nebo jiným programem za rok 2019 a první čtvrtletí 2020.

Do žádosti určené fyzickým osobám majícím nárok na jednorázovou podporu pro OSVČ v kultuře je potřeba doplnit identifikační a kontaktní údaje a informace o kulturní činnosti a projektech. Konkrétně je třeba dokládat:

 • přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti, tzv. umělecké CV (je žádoucí připojit odborné doporučení, portfolio, odkazy na webové stránky a podobně),
 • zprávu o projektu a jeho průběžném plnění (má jít o krátkou zprávu objasňující, co umělec v rámci své tvorby u daného projektu udělal. Umělec například popíše, jak cvičil na housle, učil se novou roli v dramatu, pracoval na videoklipu a uvede plánované provedení díla).

K žádosti je nutné doložit také dvě faktury či smlouvy dokazující výdělečnou činnost v uvedené oblasti kultury a dále potvrzení o platbě autorské odměny či tantiémy jako doklad o umělecké/tvůrčí činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).