Zemědělci mohou urychlit své výplaty od výrobců potravin

Zemědělci mají možnost urychlit tok peněz za své produkty od výrobců potravin. Umožnit by to měl Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF), který již eviduje první zájemce o tento program s názvem Podpora krátkodobého financování. Zemědělci mohou své žádosti do PGRLF podávat prostřednictvím družstva Unibon. Aby uspěli, musí ale splnit určité podmínky a uzavřít s družstvem rámcovou smlouvu o profinancování svých pohledávek.

Splatnost pohledávek za své produkty by tak mohli zemědělci zkrátit z měsíčních lhůt na několik dní. Fond bude poskytovat podporu ve formě dotace části úroků z úvěru poskytnutého společností Unibon nebo podporu ve formě zajištění úvěru.

Hrubý domácí produkt mezičtvrtletně narostl o 0,3 % Průměrná mzda se za posledních 15 let zvýšila pětinásobně