Zahraniční dluh vzrostl v roce 2008 o 181 miliard korun

Zahraniční dluh České republiky, tj. suma závazků se stanovenou lhůtou splatnosti, dosáhl na konci roku 2008 výše 1556 mld. Kč, meziročně tak vzrostl o 181,2 mld. Kč a představoval až 42 procent hrubého domácího produktu. Naopak jeho změna oproti stavu na konci třetího čtvrtletí loňského roku nebyla významná, v tomto období činil dluh 1548 mld. Kč. Údaje dnes zveřejnila Česká národní banka.

Ministerstvo financí predikuje pro letošní rok růst HDP 1,4 % Domácnosti nezastavila v zadlužování ani krize