Hlavní navigace

Začíná čas na podání Přehledu o příjmech a výdajích podnikatelů a živnostníků

Sdílet

Už jen dva týdny zbývají drobným podnikatelům a živnostníkům, kteří nepodávají daňové přiznání, na Podání přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti. Ostatní mají ještě čas – nejvíce ti, kdo mají daňového poradce. Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných se odvíjí od lhůty pro podání daňového přiznání – OSVČ je povinna zdravotní pojišťovně předložit Přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok, říká Oldřich Tichý, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Většina OSVČ tedy musí zdravotní pojišťovně podat Přehled za rok 2015 nejpozději v pondělí 2. května 2016. Pokud totiž termín připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, je regulérním termínem následující pracovní den.

Osoby samostatně výdělečně činné, které nemají povinnost podávat daňové přiznání za rok 2015, musí podat své zdravotní pojišťovně Přehled do 8. dubna 2016.

Pokud vám zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je pro vás nejzazším termínem pro předložení Přehledu za rok 2015 až 1. srpen 2016. Musíte ale tuto skutečnost zdravotní pojišťovně nejpozději do 2. května 2016 doložit, např. předložením kopie plné moci, kterou jste  zmocnili daňového poradce ke zpracování daňového přiznání (zákon uvádí „do 30. dubna“, ale toto datum letos připadá na sobotu).

Částku pojistného jste povinni si sami vypočítat jako 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období.

Kdy zaplatit pojistné?

Od data podání Přehledu se pak odvíjí termín pro zaplacení doplatku pojistného. Rozdíl mezi zaplacenými zálohami a vypočtenou výší pojistného je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán Přehled. Termínem pro zaplacení je tedy letos pro většinu OSVČ maximálně úterý 10. května, říká Oldřich Tichý.

Jestliže ale Přehled podáte dřív, je třeba datum pro platbu vypočítat podle skutečného data podání Přehledu.

Dnem platby pojistného ovšem není den odepsání platby z účtu plátce, ale den, kdy dojde k připsání pojistného na účet banky konkrétní zdravotní pojišťovny. Při platbě složenkou je třeba počítat s další časovou rezervou dvou pracovních dnů na převod mezi poštou a jejím poskytovatelem platebních služeb.

U osob, které daňové přiznání nepodávají, je doplatek pojistného splatný maximálně do pondělí 18. dubna 2016 (16. dubna, tj. osmý den po nejzazším termínu podání Přehledu, letos připadá na sobotu). Podnikatelé s daňovým poradcem datum svého doplatku pojistného počítají od svého data podání Přehledu. Maximálně to ale může být 9. srpen 2016.

Vyplývá-li z Přehledu naopak přeplatek, považuje se podání Přehledu automaticky za žádost o jeho vrácení. Ten vám pojišťovna vrátí do jednoho měsíce.

Od měsíce, kdy byl nebo měl být podán Přehled, je nutno platit zálohy na zdravotní pojištění v nové výši, která vyplynula z Přehledu. Minimální částkou měsíční zálohy na pojistné v roce 2016 je 1 823 Kč. Tu musí platit všechny OSVČ, které jsou povinny hradit zálohy na pojistné a dodržet minimální vyměřovací základ.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).