Za jaký nadstandard si nyní můžete připlatit?

O změnách ve zdravotnictví už jsme vás informovali počátkem roku. Neuškodí si ale shrnout, co všechno vám umožňuje tolik diskutovaná platba za nadstandard.

Od ledna si můžete připlatit za nadstandard ve třech oblastech:

  • provádění sádrových fixací,
  • implantace nitroočních čoček při operacích šedého zákalu,
  • očkování proti tetanu, chřipce a pneumokokovým nákazám.

V těchto případech si můžete zaplatit za použití nadstandardního zdravotnického prostředku, tj. sádrové dlahy, nitrooční čočky nebo vakcínu. Vždy ale budete mít na výběr mezi tímto a standardní variantou, kterou hradí pojišťovna.

Pokud vyberete tu draží, musíte zaplatit rozdíl mezi hodnotou ekonomické a nadstandardní varianty.

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění zdravotní pojišťovna uhradí samotný výkon pro aplikaci obvazu nebo čoček nebo pro očkování (tj. práce ošetřujícího lékaře) a použitý materiál do výše základní ekonomické varianty, vysvětlil Jiří Rod, vedoucí tiskového oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Dodal také, že rozdíl mezi ekonomickou a dražší variantou hradí pojištěnec přímo v ordinaci ošetřujícímu lékaři. Jakou částku bude pacient doplácet, záleží na ceně v konkrétním zdravotnickém zařízení – ministerská vyhláška stanoví jen výši úhrady základní varianty, tj. částku hrazenou pojišťovnou, která se od plné ceny odečítá, uvedl Rod závěrem.


O stavební spoření už se tolik nezajímáme Co se změnilo v dani z přidané hodnoty? Odpoví Vám seminář serveru Podnikatel.cz        
Kamil
Kamil (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz
23. 1. 2012 16:27 Nový

Základní operace

srdce nebo základní transplantace orgánů si snad může provést sám a doma, chce to jen trošku cviku. Na co otravovat lékaře, který zrovna stávkuje za zvýšení svého 60 tisícového platu.