Hlavní navigace

Výsledky Studie o vlivu zavedení eura na ekonomiku ČR

Redakce

Ministerstvo financí ČR si nechalo zpracovat Studii vlivu zavedení eura na ekonomiku ČR. Zpracovatelem byla Provozně ekonomické fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Podle studie by zavedení eura nemělo mít negativní vliv na růst české ekonomiky. Po zavedení eura by se ovšem měla v ČR dlouhodoběji zvýšit inflace.

Za nejdůležitější závěry studie o dopadu eura na česku ekonomiku lze považovat skutečnost, že přínosy ze zavedení eura jsou zpravidla trvalé povahy, zatímco většina nákladů je jednorázového či přechodného charakteru. U trvalejších nákladů (ztráta autonomní měnové politiky, ztráta kurzového přizpůsobovacího kanálu) lze navíc očekávat, že jejich význam bude klesat s tím, jak se bude prohlubovat přibližování české ekonomiky eurozóně. Tato reálná konvergence intenzivně probíhá a bude probíhat po celé období před vlastním přijetím eura.

V každém případě euro zřejmě nebude v ČR zavedeno dříve než v roce 2012. Na rozdíl od Slovenska, kde by se mělo eurem platit již příští rok.

Našli jste v článku chybu?