Vyjádřete se k daňové reformě

Ministerstvo financí vyzývá veřejnost, aby se vyjádřila nejpozději do 30. června 2008 k Reformě daňového systému ČR. Ministerstvo financí se bude došlými připomínkami zabývat a na základě jejich vypořádání předloží do vlády věcné záměry nových zákonů.

Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 30. června 2008. Podněty lze zasílat v elektronické podobě na adresu dane2010@mfcr.cz.

Klienti mohou nahlédnout do zákulisí poboček České spořitelny Nezaměstnanost v březnu výrazně poklesla