Vláda schválila Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR

Vláda na svém pravidelném zasedání 9. dubna 2007 schválila Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice. Tento materiál popisuje dosavadní stav plnění úkolů Národního plánu a stanoví nové úkoly pro letošní rok a počátek roku 2009. Vypracován byl Organizačním výborem Národní koordinační skupiny (NKS) ve spolupráci s pracovními skupinami NKS. Dále byl odsouhlasen Národní koordinační skupinou pro zavedení eura v ČR a po absolvování připomínkového řízení jej ministr financí předložil vládě.

Zpráva doporučuje zaměřit pozornost na následující oblasti:

  • vypracování nástrojů na ochranu spotřebitele před neodůvodněným zvyšováním cen při zavádění eura,
  • vytvoření doporučených postupů pro malé a střední podniky v přípravách na zavedení eura,
  • metodická příprava právního prostředí na zavedení eura,
  • příprava finančního sektoru na zavedení eura.

Národní koordinační skupina pro zavedení eura je přesvědčena, že řadu aktivit souvisejících s přípravami na zavedení eura lze provádět s předstihem bez stanoveného data zavedení eura, což usnadní budoucí přechod české ekonomiky na společnou evropskou měnu.

Ministerstvo financí předložilo návrh na odstranění ekologických škod ČSOB Leasing zavedl novou obchodní značku pro produkty operativního leasingu