Hlavní navigace

Vláda schválila Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR

Redakce

Vláda na svém pravidelném zasedání 9. dubna 2007 schválila Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice. Tento materiál popisuje dosavadní stav plnění úkolů Národního plánu a stanoví nové úkoly pro letošní rok a počátek roku 2009. Vypracován byl Organizačním výborem Národní koordinační skupiny (NKS) ve spolupráci s pracovními skupinami NKS. Dále byl odsouhlasen Národní koordinační skupinou pro zavedení eura v ČR a po absolvování připomínkového řízení jej ministr financí předložil vládě.

Zpráva doporučuje zaměřit pozornost na následující oblasti:

  • vypracování nástrojů na ochranu spotřebitele před neodůvodněným zvyšováním cen při zavádění eura,
  • vytvoření doporučených postupů pro malé a střední podniky v přípravách na zavedení eura,
  • metodická příprava právního prostředí na zavedení eura,
  • příprava finančního sektoru na zavedení eura.

Národní koordinační skupina pro zavedení eura je přesvědčena, že řadu aktivit souvisejících s přípravami na zavedení eura lze provádět s předstihem bez stanoveného data zavedení eura, což usnadní budoucí přechod české ekonomiky na společnou evropskou měnu.

Našli jste v článku chybu?