V nejlepší ekonomické kondici jsou města Ústeckého kraje

Nejlepší ekonomickou kondicí se mohou pochlubit města Ústeckého kraje. Zjistila to studie  MasterCard česká centra rozvoje, která hodnotila 50 největších českých měst z hlediska ekonomické kondice, rozvojových projektů realizovaných v letech 2006 – 2010 a podle kvality života. Z hlediska ekonomické kondice, která odráží majetkovou a rozpočtovou odpovědnost nejlépe dopadla města Teplice a Chomutov, následně pak Cheb, Prostějov, Pardubice a Český Těšín. 

Ekonomická kondice se projevuje zejména nízkými hodnotami dluhu na obyvatele a dobrými údaji z pohledu hodnoty majetku na obyvatele. Města jsou také schopna vytvářet prostředky pro budoucí investice


Důchod můžete pobírat i v zahraničí Analýza na víkend: Komentář k teritoriální orientaci zahraničního obchodu za červenec 2010