Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má nového partnera

Nový partnerem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se stala Tatra, a. s. Partnerství by mělo napomoci lepší přípravě studentů a zejména kvalitnímu propojení teorie s průmyslovou praxí. Tatra umožní přístup studentům a pedagogům do svých výrobních provozů. Studenti budou také s automobilkou spolupracovat na některých inovačních projektech v oblasti designu. Čtěte více: Škola může být lékem na nedostatek zaměstnanců

Uzavřená dohoda dále podpoří naši vědeckou práci. Studenti budou mít jedinečnou příležitost blíže poznat průmyslovou praxi a těžit z dlouholetých zkušeností odborníků společnosti Tatra. Věřím, že společně dosáhneme synergických efektů v přípravě mladé generace pro práci v technické sféře, doplnil rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, prof. Ing. Ignác Hoza, CSc.

Čtěte více: Česko má stále málo vysokoškolsky vzdělaných lidí

Další návrh: sjednocení základních bankovních termínů Ohlédnutí za minulým týdnem na finančních trzích