Spočítejte si...

Zavřít

UNIQA pojišťovna zařadila do pojištění i virus Zika

V reakci na šíření nákazy virem Zika zařadila UNIQA pojišťovna s okamžitou platností do svého připojištění velmi závažných onemocnění i krytí pro případ narození dítěte s vývojovou poruchou (mikrocefalií) způsobenou onemocněním matky tímto virem. Pojistná ochrana se poskytuje jak novým, tak i stávajícím zákazníkům v rámci životního programu Rizikové životní pojištění s dividendou nebo jeho příbuzných verzí.

Pojištění platí jako obnosové, což znamená, že máte v případě vzniku pojistné události nárok na výplatu sumy rovnající se nejvyšší sjednané pojistné částce v pojištění pro případ velmi závažných onemocnění. Pojistnou událostí je v tomto případě narození dítěte s vývojovou vadou způsobenou nákazou matky virem Zika během těhotenství.

Pro výplatu pojistného plnění ze smlouvy životního pojištění matky nebo otce je rozhodující datum porodu postiženého dítěte po 12. únoru 2016. Diagnóza mikrocefalie musí být doložena lékařským vyšetřením PCR (polymerázové řetězové reakce) a izolací viru ze vzorku krve dítěte. Jakmile je diagnóza takto doložena, pojišťovna vyplatí pojištěné nebo pojištěného odškodnění jednorázově.

Prodej aut se letos zpomalí Uniqa zařadila do připojištění velmi závažných onemocnění i krytí pro nákazu virem Zika