Hlavní navigace

UNIQA a AXA pojišťovny mají nově jednotné představestvo

Sdílet

Dalibor Z. Chvátal 20. 1. 2021

V minulých dnech došlo ke schválení jednotného sedmičlenného představenstva, které bude řídit jak UNIQA pojišťovnu, tak i AXA životní pojišťovnu a AXA pojišťovnu, jejichž akvizice byla dokončena loni na podzim. K přejmenování pojišťoven AXA na UNIQA a jejich sloučení dojde v letošním roce.

V čele všech tří společností stojí předseda představenstva a generální ředitel Martin Žáček, jenž vede českou UNIQA od roku 2008 a od roku 2014 také sesterskou UNIQA na Slovensku.

Dalšími členy představenstva, kteří už v těchto vrcholných manažerských pozicích UNIQA pracovali, jsou místopředsedkyně představenstva Lucie Urválková, Martin Rotkovský, Marek Bártek a Rastislav Havran.

K nim nyní přibyli dva top manažeři ze skupiny AXA: Peter Socha a Anna Podgornaya.

Martin Žáček: předseda představenstva a generální ředitel

Martin Žáček v této pozici v UNIQA pracuje v ČR od roku 2008 a souběžně v SR od roku 2014. Za dobu jeho vedení se česká i slovenská UNIQA v souhrnu staly nejdynamičtější a nejprofitabilnější částí koncernu UNIQA v regionu CEE.

V jeho přímé gesci jsou nyní klíčové funkce transformation office a customer management.

Martin Žáček (55) zahájil svoji profesní dráhu jako vědecký pracovník. Do pojišťovnictví vstoupil v roce 1994, nejprve jako šéf oddělení controllingu, protože čísla byla a jsou jeho svět. Strávil celou svoji kariéru v našem odvětví v jednom dresu: nejprve Česko-rakouské pojišťovny (1994–2001) a po jejím přejmenování UNIQA (od 2001).

V průběhu let zastával různé top manažerské pozice v představenstvu společnosti, mimo jiné jako CITO a CFO. Generálním ředitelem (CEO) se stal v české UNIQA v roce 2008.

V roce 2014 byl jmenován do stejné funkce i pro sesterskou UNIQA na Slovensku. Kromě toho je činný i v prezídiu České i Slovenské asociace pojišťoven. Několikrát obdržel prestižní ocenění „Pojišťovák roku“, a to jak v Česku, tak i na Slovensku.

Je ženatý a má dvě dcery. Rovněž je hrdým dědečkem tří vnuček. Ve volném čase je vášnivým běžcem a triatlonistou (v dorostenecké kategorii byl držitelem československého mistrovského titulu v atletice). Mluví čtyřmi jazyky a zajímá se o historii a geografii.

Lucie Urválková: místopředsedkyně představenstva a finanční ředitelka

Oblast financí zahrnuje v novém organizačním členění UNIQA tyto oblasti: controlling, účetnictví, daně, kalkulace rezerv, zajištění, právo, bezpečnost firmy a odhalování pojistných podvodů, procurement a logistika, správa pojistného a provizí.

V této funkci byla potvrzena dosavadní místopředsedkyně představenstva a finanční ředitelka UNIQA Lucii Urválkovou.

Lucie Urválková (48) absolvovala Slezskou univerzitu v Karviné, a poté spojila svou kariéru na řadu let s auditem a poradenstvím. Působila v konzultačních firmách „velké čtyřky“ a kromě jiného se specializovala na oblast pojišťovnictví. Propracovala se postupně až na pozici manažerky finančního poradenství pro střední a východní Evropu, kde pomáhala českým i zahraničním korporátním klientům.

Od roku 2007 pracuje v představenstvu nejprve české UNIQA pojišťovny, a od roku 2014 současně i slovenské UNIQA poisťovni (CFO; místopředsedkyně představenstva). V uplynulých letech byla opakovaně zvolena mezi nejvýznamnější manažerky (TOP ženy Česka, Nejvlivnější ženy Česka). UNIQA koncernem je pravidelně pověřována i vedením různých strategických mezinárodních projektů; v současné době řídí celý integrační proces s AXA.

Angažuje se na půdě České asociace pojišťoven i jako mentorka juniornějších kolegyní nebo mluvčí na různých konferencích na podporu kariérního rozvoje žen. Je maminkou sedmiletého syna. Ve volném čase sportuje a cestuje. Stále si rozšiřuje svůj obzor, v poslední době mimo jiné i v kurzech tvůrčího psaní.

Marek Bártek: ředitel pro retailový obchod

Úsek má komplexně zastřešovat aktivity zaměřené na privátní retailovou klientelu. Spadají sem nyní tyto oblasti: vývoj produktů a cenotvorba, interní i externí distribuční kanály v obou zemích, přímý prodej a podpora obchodu. Řízením je pověřen člen představenstva Marek Bártek, dosavadní obchodní ředitel (CSO) UNIQA v ČR.

Marek Bártek (47) je absolventem Masarykovy univerzity v Brně, kde vystudoval Právnickou a Pedagogickou fakultu. Od roku 2001 se pohybuje v oboru pojišťovnictví. Kariéru v pojišťovnictví začínal jako podnikový právník a postupně se od roku 2005 věnoval v manažerských funkcích pojistně-technické problematice, mimo problematiky pojišťovnictví paralelně odpovídal také za penzijní fond a realitní transakce.

Od roku 2009 působí v UNIQA pojišťovně. Nejprve na pozici ředitele bankopojištění a strategických obchodních partnerství, a posléze ve funkci ředitele makléřského obchodu a strategických obchodních partnerství. Vedle spolupráce s regionálními a korporátními makléři měl na starosti také kooperace s poradenskými MLM společnostmi, leasingovými společnostmi, dále afinity a on-line obchodní aktivity.

Od ledna 2020 zastával funkci CSO v představenstvu UNIQA pojišťovny. Reprezentuje UNIQA rovněž v Obchodní sekci České asociace pojišťoven.

Je celoživotním aktivním sportovcem. Vztah má hlavně k tenisu a veškerým aktivitám spojeným s pobytem na horách. Mezi další záliby patří cestování a kultura ve všech jejích podobách. V poslední době ale věnuje hlavní část volného času své rodině, kdy se stal otcem dvou malých slečen.

Martin Rotkovský: ředitel pro firemní, korporátní obchod a afinity

Úsek připravuje pojistná řešení a kalkulace pro firemní a korporátní zákazníky podle předložené poptávky, ale současně rozvíjí dále obchodní možnosti tohoto segmentu v Čechách i na Slovensku. Kromě toho má na starosti oblast zaměstnaneckých programů pojištění pro firmy (tzv. employee benefits) a také afinitní kooperace a partnerství. Z pozice pojistně-technického ředitele (CITO) UNIQA se přesouvá do funkce ředitele tohoto úseku člen představenstva Martin Rotkovský.

Martin Rotkovský (45) pracuje pro UNIQA pojišťovnu (a její předchůdkyni Česko-rakouskou pojišťovnu) nepřetržitě od roku 1996, kdy byl jako student-stážista přijat do aktuariátu. V té době studoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK se specializací v oborech pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Patří tudíž mezi služebně nejstarší zaměstnance společnosti vůbec. Za uplynulých bezmála 25 let prošel různými pozicemi od vedoucího týmu pojistných matematiků přes risk managera, odpovědného pojistného matematika po product coordination manažera, jímž byl v letech 2016–2019.

Od roku 2014 působil vedle funkcí v pražské centrále UNIQA paralelně jako technický ředitel i pro sesterskou UNIQA poisťovňu na Slovensku. Rok pracoval rovněž ve vídeňské centrále koncernu jako analytik projektu konsolidace tarifních systémů v životním pojištění. Od léta 2019 působil jako člen představenstva odpovědný za pojistnou techniku (CITO) pro UNIQA v ČR i UNIQA v SR.

Je členem České společnosti aktuárů a působil i jako pedagog. Ve volném čase relaxuje pohybem se svým psem nebo při práci na zahradě. Je aktivním sportovcem a držitelem černého pásku v karate.

Peter Socha: ředitel bankopojištění

UNIQA do tohoto úseku vložila své silné aktivity ve vztahu k bankám a dalším finančním institucím a jejich rozvoj v obou zemích. Primárně vůči skupině Raiffeisen ale také jiným subjektům. Patří sem bankovní i afinitní projekty. Vedením úseku byl pověřen člen představenstva Peter Socha.

Peter Socha (51) zahájil svoji kariéru po studiu zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě v sektoru bankovnictví, kde v oblasti obchodování na mezibankovním trhu strávil na různých pozicích 8 roků. V roce 2000 nastoupil do DDP Lipa, společnosti zaměřené na 3. penzijní pilíř.

Její akvizice společností Winterthur, spolu s postupným přidáním 2. pilíře – životního a neživotního pojištění a investic, byla základem vzniku finanční skupiny převzaté v roce 2008 společností AXA, která se nyní stává součástí UNIQA Group. Během tohoto období prošel Peter Socha různými manažerskými pozicemi. Začal jako CFO, pokračoval jako COO a následně mu byla svěřena odpovědnost za kompletní řízení segmentu

Žije v Bratislavě. Je ženatý a má 2 děti. Mezi jeho záliby patří například cestování, kulturní akce a návštěvy uměleckých galerií. Snaží se aktivně věnovat sportu; momentálně si jeho srdce plně získal badminton.

Rastislav Havran: ředitel operací a IT

V gesci ředitele operací a IT jsou kontaktní místa pro klienta: call centrum a servisní centrum s jejich obslužnými funkcemi, oblast vyřizování škod a výplaty pojistného plnění, a dále kompletní problematika IT, datová analýza a kvalita dat a dohled nad procesy ve firmě.

V této funkci bude i po rozšíření okruhu činností a odpovědnosti nadále pracovat dosavadní ředitel operací UNIQA Rastislav Havran.

Nejmladší člen nového představenstva má 38 let. Po studiu politologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě a na univerzitě v Salcburku zahájil profesní život ve slovenské UNIQA poisťovni jako člen mezinárodního trainee programu v roce 2006.

Postupně byl koncernem UNIQA International nasazen jako manažer různých rozvojových projektů v sesterských společnostech UNIQA v Rumunsku, Srbsku, Bulharsku, Chorvatsku a dalších zemích. Mimo jiné vedl i program Target Operating Model zaměřený na vzájemné využití synergií pro UNIQA Česko a UNIQA Slovensko.

Od roku 2014 pracoval jako ředitel operací pro UNIQA ČR a SR, a od roku 2016 je činný jako člen představenstva ve funkci COO. Dres UNIQA tak nyní hájí už patnáctý rok.
Jeho volný čas aktuálně konzumují hlavně synek-předškolák a loni narozená dcerka. Rád cestuje a sportuje. Aktivně se věnuje fotbalu, lyžování, golfu a tenisu, jako fanoušek podporuje celý život FC Liverpool. Rád čte životopisy význačných osobností.

Anna Podgornaya: ředitelka HR, brandu a komunikace

Tato pozice je na úrovni představenstva zřízena nově. Důvodem je zvětšující se úloha náboru kvalitních pracovníků na napjatém trhu práce, péče o zaměstnance a jejich motivaci i loajalitu, stejně jako rozvoj jejich znalostí, dovedností a soft-skills. Komunikace sehrává klíčovou roli pro dosažení plánovaných cílů – jak v interní, tak externí rovině.
Nový úsek bude zastřešovat HR oblast, korporátní kulturu, Employer Brand a Employee Exeprience, osobní rozvoj zaměstnanců a managemetu, veškerou komunikaci a Brand Marketing.

Novou ředitelkou a členkou představenstva byla jmenována Anna Podgornaya přicházející ze společnosti AXA, kde řídila oblast HR.

Anna Podgornaya (49) pracovala po studiu anglického jazyka a literatury a ekonomiky na státní univerzitě v Charkově na pozicích ve vzdělávání a HR managementu různých technologických společností. Posledních 5 let pracovala v AXA CEE, na Ukrajině a nyní v České republice a na Slovensku, kde měla mimo jiné na starosti personální strategii firmy.

I díky této rozmanitosti říká, že se cítí jako mezinárodní člověk. Ve své HR funkci podporuje lídry a jejich rozvoj, a zejména uskutečnění jejich transformačních úkolů. Její osobní agendou je vytvářet kulturu a prostor pro lidi, efektivní týmy a komunity, aby optimálně využili svůj potenciál. Má zkušenosti v oblasti change managementu, koučingu, designového myšlení a učení pomocí zkušeností.

hrPochází z Ukrajiny. V současné době žije již rok a půl v Praze se svým manželem a 16letým synem. Ve svém volném čase ráda vyráží do přírody; aktivně se věnuje také improvizačnímu divadlu.

Našli jste v článku chybu?
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).