Službám se nedařilo ani loni, klesají už od roku 2008

Česká republika ještě loni nebyla v ideální kondici. Ukazují to mimo jiné čísla služeb, které v roce 2013 zaznamenaly další pokles v řadě, tentokrát o necelé jedno procento (- 0,9 %). Výsledek je o to horší, že služby byly naposledy v plusu v roce 2008, tedy v roce, kdy začala světová finanční a později i hospodářská krize. Ztráty jdou tak ze stále snižující se podstaty.

Na výsledcích je vidět, že služby napojené na průmysl a export loni zřetelně pocítily pozitivní obrat ekonomiky k růstu. Že jde především o dopravu, snad není nutné ani dodávat.

Naproti tomu firmám, jejichž nabídka je spojena například s volným časem nebo realitami spotřebitelů, se ani loni nedařilo. Příkladem může být třeba cestovní ruch, který slabou domácí poptávku pociťuje již několik let. V hromadě čísel z oblasti cestovního ruchu lze však najít i pozitivní zprávy. Vyšší počty zahraničních návštěvníků dokázaly vykompenzovat slabší zájem ze strany domácích spotřebitelů a nakonec přinesly i vyšší tržby hotelů v ČR v závěru loňského roku.

Hůře na tom byly – jak už dřívější zprávy v médiích naznačily – lázně. Sice je navštívilo více lidí, avšak strávili tam podstatně méně času. Na druhou stranu je tuzemské lázeňství stále ještě komparativní výhodou, kterou se zatím z pohledu cestovního ruchu zdaleka ještě nepodařilo dostatečně vytěžit.

Německému ústavnímu soudu se nezdají kroky Evropské centrální banky, hrozí střet Konec vysokých pokut od operátorů za předčasné zrušení smlouvy        
Tom
Tom (neregistrovaný) ---.cust.vodafone.cz
7. 2. 2014 16:34 Nový

Jestli to nebude tím, že

lidé nemají práci a tudíž ani peníze