Hlavní navigace

Regulace RPSN? Poškodí spotřebitele

Arsen Lazarevič

Regulace maximálních sazeb RPSN u úvěrů a půjček, kterou například prosazuje Tomio Okamura, předseda stany Úsvit, by mohlo ohrozit spotřebitele. Novela zákona nejenže by ničemu neprospěla, naopak by uškodila chudším skupinám obyvatel. Regulace RPSN by je de facto vytlačila z legálního úvěrového trhu, protože by nesplnili podmínky pro poskytnutí úvěru s nižší sazbou. Stali by se tak snadnou kořistí lichvářů na nelegálním úvěrovém trhu, říká Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

K regulaci jsou skeptičtí i lidé z bankovního sektoru: Jednoduše řečeno, stanovení RPSN v sobě zahrnuje především zhodnocení rizikovosti daného úvěru pro jeho poskytovatele ve vztahu k dlužníkovi, jeho majetkovým poměrům a také době, na kterou je úvěr poskytován. Pokud úvěr vykazuje zvýšenou míru rizikovosti, musí mít jeho poskytovatel možnost promítnout toto riziko do podmínek poskytnutého úvěru a v tomto kontextu také do výše RPSN. Pokud by to poskytovatel učinit nemohl, což by se v důsledku přijetí poslaneckého návrhu do značné míry stalo, pak mu s ohledem na nutnou obezřetnost podnikání nezbude než takového žadatele o úvěr odmítnout, tvrdí Jan Matoušek, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace.

Regulaci RPSN nepodporuje ani Evropská komise, německé konzultační firmy ji přesvědčily, aby ze záměru ustoupila. 

Našli jste v článku chybu?