Průměrná výše starobního důchodu přesahuje hranici 10 000 Kč

Na jednoho starobního důchodce připadá momentálně v České republice 2,17 poplatníka pojistného na důchodové pojištění. V celkových číslech tento poměr vypadá takto: 2 225 908 ku 4 829 554. V roce 2005 přitom tento poměr činil 2,5.

Pokud vezmeme v potaz i invalidní důchodce a příjemce vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu, pak se tento poměr dále krátí na 1,73.

Průměrná výše starobního důchodu podle statistik České správy sociálního zabezpečení  mírně převyšuje částku 10 000 Kč. U mužů průměr dosahuje zhruba 11 160 Kč a u žen 9120 Kč. V březnu roku 2005 dosahovala průměrná výše starobního důchodu 7698 Kč.

Z radostného poznání, že se důchody zvyšují, se tak zároveň krabatí čelo při pomyšlení na značně zvýšenou finanční zátěž penzijního systému.

Nejvstřícnějším bankovním analytikem je Aleš Michl Jste oprávněný dědic? To ještě neznamená, že něco dostanete