Hlavní navigace

Jste oprávněný dědic? To ještě neznamená, že něco dostanete

Gabriela Hájková

Moc se o takových věcech nemluví, ale jsou v životě momenty, kdy rozhodnout se mezi dobrem a zlem je těžší než cokoli jiného. Mezi takové životní situace rozhodně patří rozhodnutí o vydědění.

Existují čtyři zákonné důvody, pro které je možné vydědit potomka. Například v případě, jestliže v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli (rodiči) pomoc v nemoci, stáří či v jiném případě. Dále je možné vydědit potomka, který trvale neprojevoval o zůstavitele zájem, který by mít měl. Zůstavitel může vydědit také pokud byl dědic odsouzen pro úmyslný trestní čin k odnětí svobody nejméně na jeden rok a posledním důvodem je vede-li dědic trvale nezřízený život. Více se o vydědění dočtete v článku: Jak ze záhrobí potrestat potomka aneb vydědění

Našli jste v článku chybu?