Přes svátky nebude fungovat Daňový portál. Nepodáte ani elektronické přiznání

Mezi dny 28.12 od 6 hodin ráno a 3.1. do 24:00 proběhne technologická odstávka Daňového portálu a DIS serveru. Důvodem je zabezpečení nezbytných technických operací, které souvisí se vznikem Generálního finančního ředitelství. V této době nebude možné využít ani elektronických služeb České daňové správy, nebude tedy fungovat ani elektronické podání daňového přiznání.

Krize nekrize, Češi už zase utrácejí a Nizozemci jsou skrblíci Home Credit žádá po Člověku v tísni upřesnění. Neví proč je nejrizikovější