Hlavní navigace

Nový rok přinese změny v důchodovém pojištění

Gabriela Hájková

Počátkem příštího roku dojde k některým významným změnám v oblasti důchodového pojištění. Jednou z novinek je i vyřazení studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole z náhradní doby pojištění. Studenti starší 18 let se mohou od 1.1.2010 účastnit důchodového pojištění dobrovolně. Minimální částka měsíčního pojistného pro rok 2010 je 1660 Kč. Studium absolvované do konce letošního roku se pro účely nároku na důchod hodnotí podle dosavadních pravidel. V případě nároku na invalidní důchod se ale doba prvních šesti let studia po dosažení 18 let považuje za dobu pojištění vždy – tedy i pokud byla získána v roce 2010 a později.

„U důchodů s nárokem po 31. 12. 2009 je možné požádat, aby v situaci, kdy v rámci období rozhodného pro stanovení výše důchodu (pro rok 2010 se jedná o roky 1986–2009) došlo ke krytí vyloučené doby (např. z důvodu nemoci, studia, péče o dítě či o osobu závislou aj.) s příjmem z výdělečné činnosti, byla při výpočtu důchodu hodnocena namísto příjmů z výdělečné činnosti raději doba vyloučená,“ uvádí ČSSZ na svém webu s tím, že žádost o tento postup mohou lidé uplatnit až při podání žádosti o důchod.

Našli jste v článku chybu?