Hlavní navigace

Novela insolvenčního zákona mění mimo jiné řadu daňových zákonů

Sdílet

Redakce 10. 12. 2007

Ve Sbírce zákonů vyšla novela, která dává do souladu insolvenční zákon se stovkou dalších právních předpisů, mimo jiné i s řadou daňových zákonů a se zákonem o účetnictví (č. 296/2007 Sb.). Účinnost nového insolvenčního zákona byla v polovině roku 2007 odložena na 1. ledna 2008 tak, aby poslanci stihli přijmout do spuštění jeho účinnosti zmíněnou novelu. Novela odstraňuje některé nedostatky a výkladové nejasnosti platného, avšak dosud neúčinného zákona, mění rovněž terminologii a upravuje oblast související se spuštěním insolvenčního rejstříku od roku 2008.

Novela zákona mění následující daňové zákony a též zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů: Zákon o správě daní a poplatků Zákon o dani z nemovitostí Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí Zákon o daních z příjmů Zákon o dani z přidané hodnoty Zákon o spotřebních daních

Kromě změn zmíněných zákonů v důsledku změny terminologie v insolvenčním zákoně vybíráme následující změny:

Zákon o správě daní a poplatků

Mění se postavení insolvenčního správce v daňovém řízení: vypouští se z okruhu třetích osob a získává obdobná práva a povinnosti jako daňový subjekt. Nové ustanovení zákona o správě daní a poplatků definuje daňové nedoplatky pro účely insolvenčního řízení a zohledňuje nejpodstatnější účinky spojené s prohlášením úpadku do daňového řízení. Doplňuje se postup při uhrazování daňových povinností v souvislosti s insolvenčním řízením a řeší se nově otázka nakládání s daňovými nedoplatky při ukončení insolvenčního řízení.

Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí

Navrhuje se, aby základem daně při zpeněžení majetkové podstaty mimo dražbu byla prodejní cena (nebude se muset vyhotovovat znalecký posudek o cenách nemovitostí). Navrhuje se osvobození od daně z převodu nemovitostí u reorganizace.

Zákon o daních z příjmů

Navrhuje se osvobodit na dobu dvou kalendářních roků po sobě následujících ode dne účinnosti rozhodnutí o povolení reorganizace příjmy z podnikání.

Zákon o rezervách

Navrhuje se, aby daňový subjekt, který prochází reorganizací nebo oddlužením, mohl i v průběhu insolvenčního řízení tvořit ke svému hmotnému majetku rezervy za podmínky, že tento majetek nebude v průběhu řízení zpeněžen a výtěžek nebude použit k uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů.
Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).