Hlavní navigace

Nová okna? Kromě výrobku můžete reklamovat i špatnou montáž

Gabriela Hájková

V případě výměny oken můžete kromě samotného výrobku reklamovat i nesprávně provedenou montáž. I ta totiž významně ovlivňuje celkový efekt z výměny oken.

Nejste-li proto se samotnými okny nebo provedenou montáží spokojeni, uplatněte bez zbytečného odkladu reklamaci u zhotovitele. Pokud se nebude mít k odstranění vad, můžete se u příslušného inspektorátu České obchodní inspekce (ČOI) dovolávat zákona o ochraně spotřebitele.

Podle ČOI musí prodávající a zhotovitel vyřídit přijaté reklamace ve stanovené lhůtě, jinak poruší zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., § 19 odst. 3, podle kterého je prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří dnů. Reklamace pak musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů o jejího uplatnění.

Našli jste v článku chybu?