Hlavní navigace

Neplaťte za lékaře 30 Kč zbytečně

Gabriela Hájková

Regulační poplatek 30 Kč by měl být lékařem požadován za klinické vyšetření. Do této definice spadají ta ošetření, kdy lékař zkoumá zdravotní stav a cíleně pacienta vyšetřuje, stanoví diagnózu i způsob léčby a následně i kontroluje odeznění příznaků nebo další pokračování nemoci. Může jím být i komplexní vyšetření, kdy pacienta lékař přebírá do své péče. Základem každého klinického vyšetření je obvykle pohovor s pacientem, zhodnocení jeho subjektivních potíží (případně změn od poslední návštěvy), objektivní fyzikální vyšetření, podání odpovídajících informací, poučení pacienta, sepsání lékařské zprávy – nálezu pro praktického lékaře, vypsání pracovní neschopnosti nebo ošetřovacího lístku, předpis léků, pokud jsou potřeba, a konečně záznam všeho do zdravotnické dokumentace, uvedl Jiří Rod ze Všeobecné zdravotní pojišťovny s tím, že při jedné návštěvě u jednoho lékaře lze vykázat pouze jedno z klinických vyšetření, ale v jednom dni jich může být provedeno více.

" Pokud lékař neprovede celkové objektivní vyšetření, tzn., že s pacientem proběhne „jen“ pohovor, zhodnocení jeho subjektivních potíží, poskytnutí informací, sepsání zprávy a např. vystavení receptu atd. a vše zapíše lékař do zdravotnické dokumentace, tak si může vykázat k úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění „jen“ výkon minimálního kontaktu, na který se nevztahuje povinnost regulačního poplatku od pacienta," upozornil ještě Rod.

Našli jste v článku chybu?