Nemocenské bude od nového roku náležet od 15. dne pracovní neschopnosti

Od nového roku bude pracovně neschopným náležet nemocenské od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Po dobu prvních dvou týdnů bude zaměstnancům vyplácet při nemoci náhradu mzdy zaměstnavatel.

U pracovní neschopnosti, která nastane do konce letošního roku, náleží nemocenské od 22. kalendářního dne od jejího vzniku. 31.12. 2013 skončí tříleté období, kdy se v souvislosti s úspornými opatřeními prodloužilo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů.

Ve sporech o poplatky za vedení úvěrového účtu banky vedou 99:2 Co by měli majitelé nemovitostí stihnout do konce roku?