Nejméně nezaměstnaných má Praha, nejvíce Karlovarský kraj

Hlavní město Praha má nejmenší dlouhodobou nezaměstnanost. V loňském roce bylo v Praze nezaměstnaných pouze 0,8 % obyvatel. Naopak nejvyšší byla nezaměstnanost v Karlovarském kraji, a to 5 %.

Vyplývá to z Výběrového šetření pracovních sil, které pravidelně provádí Český statistický úřad.

Ve většině krajů se nezaměstnanost pohybovala v rozmezí 1 – 3 %. Výjimku tvoří kraje Ústecký, Moravskoslezský, Olomouský a Karlovarský. Kromě Prahy a Jihomoravského kraje je míra dlouhodobé nezaměstnanosti žen ve všech ostatních krajích vyšší než mužů.

Česká správa sociálního zabezpečení zpřístupnila některé statistiky Od půlky listopadu můžete z Brna do Mnichova letět přímou linkou