Ministerstvo financí se více zaměří na daňové úniky do zahranicí

Ministerstvo financí podepsalo Dohodu FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act) mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a poskytovaných informacích. Chce tak lépe bojovat proti daňovým únikům. 

Daňové správy si tak budou na základě této reciproční dohody automaticky vyměňovat údaje o finančních účtech občanů obou států žijících v zahraničí. Dohoda FATCA odstartovala proces pro vytvoření společné formy pro automatickou výměnu informací s mnoha státy. V rámci tohoto procesu jsou uzavírány obdobné dohody i se státy vnímanými jako daňové ráje, které umožní oběma stranám efektivně sledovat příjmy svých daňových poplatníků a významně tak přispět ke zlepšení výběru daní, uvádí ministerstvo financí ve své zprávě.

Dohoda FATCA bude nyní předložena oběma komorám parlamentu. Podrobné informace o jejím obsahu je možné nalézt na webu ministerstva. 

Z druhého pilíře lidé dostanou alespoň vklady O výběru zaměstnání často paradoxně rozhoduje dovolená