Ministerstvo financí opět zavedlo povinnost platit zálohy na daň z příjmů

Ministerstvo financí před časem upozornilo, že poplatníci s příjmy z podnikání  a jiné samostatné výdělečné činnosti a právnické osoby do pěti zaměstnanců musí letos opět platit zálohy na daň z příjmů. Zrušení povinnosti placení záloh platilo pouze pro rok 2009.  Právnické a fyzické osoby však mohou v odůvodněných případech požádat správce daně o stanovení záloh jinak, uvedlo Ministerstvo financí ČR před časem ve své zprávě.

Novou výši zálohy a četnost její úhrady vypočítáte z poslední známé (letošní) daňové povinnosti. Pololetně musí zálohy ( 40 % z poslední daňové povinnosti) platit ti, jejichž daň byla vyšší 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč. 

Čtvrtletně musí platit zálohy (25 % z poslední daňové povinnosti) na daň poplatníci, jejichž daň byla vyšší než 150 000 Kč. 

Zálohy neplatí poplatníci, jejichž daň nepřesáhla 30 000 Kč.

Nejbezpečnější platební karty pro platby na internetu mají jen dvě finanční instituce Rating českých bank má za sebou první aféru