Konec nejasností u daně z nemovitosti. Zpevněné plochy pozemků budou samostatnou kategorií

Návrh novely zákona o dani z nemovitosti, který váda schválila v září, eliminuje některé nejasnosti ve výkladu zdanění tzv. plošných staveb (zpevněná plocha pozemku). Podle stávající úpravy totiž není jednoznačné, zda zpevněné plochy pozemku klasifikovat pro účely daně z nemovitostí jako stavby nebo pozemky. Správní soudy v minulosti judikovaly, že plošné stavby nejsou nemovitou stavbou, ale součástí pozemku, a tudíž nemohou být předmětem daně ze staveb. Většina poplatníků tak při zdanění těchto staveb uplatňuje sazbu daně z pozemků, která v roce 2010 činí 0,2 Kč za metr čtvereční, což je mnohem výhodnější než použití sazby daně ze staveb, uvádí Ladislav Malůšek ze společnosti KPMG Česká republika.

Zmíněný vládou schválený návrh vyjímá z kategorie stavby bez svislé nosné konstrukce zpevněné plochy pozemků, které tak nebudou předmětem daně ze staveb, ale jako samostatná kategorie budou zařazeny do předmětu daně z pozemků s poloviční sazbou daně oproti současné sazbě daně ze staveb. „Pro zpevněnou plochu pozemku by tedy nově platila sazba daně podle druhu podnikání, a to 1 Kč nebo 5 Kč za metr čtvereční, dodává Malůšek.


Plať mobilem.cz: Mobilní operátoři vás chtějí naučit platit přes mobil Důchodovou reformu potřebujeme, myslí si Češi        
Eidž
Eidž (neregistrovaný) ---.eurotel.cz
7. 10. 2010 21:24 Nový

Nerozumím poslední větě.

Pokud nepodnikám, tak daň ze zpevněné plochy nebudu platit? Já tedy z aktuality mám spíš začátek nejasnosti, než konec. Ach jo.

Pavel
Pavel (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz
7. 1. 2011 13:57 Nový

Mám stejný problém

Přístupový pozemek (chodník) k bytovému domu jsme (Společenství vlastníků) z důvodu odmítnutí obce koupili od správce konkurzní podstaty. Pozemek neslouží k podnikání a daňové přiznání jsme předložili loni. Doufám, že nebudeme zdaněni sazbou z "podnikání". To bychom asi začali vybírat od chodců mýto.