Kdy můžete uplatnit slevu na dítě a co když se vám narodilo během roku?

Slevu na dítě může poplatník uplatnit na vyživované dítě se kterým žije ve společné domácnosti. Co ten pojem ale znamená?

Za vyživované dítě se považuje nezletilé dítě:

  • vlastní,
  • osvojené,
  • v péči která nahrazuje péči rodičů,
  • dítě druhého z manželů,
  • vnuk (vnučka), pokud rodiče nemají příjmy z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.

Pokud je dítě zletilé, považuje se za vyživované do věku 26 let pokud nepobírá plný invalidní důchod a soustavně se připravuje na budoucí povolání podle § 12 – § 15 zákona č. 117/1995 Sb. o státní podpoře. Platí to i pro dítě, které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání či vykonávat výdělečnou činnosti pro nemoc či úraz nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Co v případě, že se vám dítě narodilo během zúčtovacího období 2011, za které podáváte daňové přiznání? Pak uplatníte slevu jen za tu část roku, kdy dítě bylo narozené včetně měsíce, ve kterém tato událost nastala.

Za jednu nekvalitní botu vrátíme jen polovinu ceny. Druhou přece můžete nosit Penzijní fond Stabilita připíše klientům zhodnocení ve výši 1,7 %