Hlavní navigace

Kdy můžete požádat o posečkání úhrady daně nebo její rozložení do splátek?

Sdílet

Gabriela Hájková 6. 10. 2016

Pokud máte problémy zaplatit daň nebo ji zaplatit celou (například jako poplatníci, po kterých chce nyní ČR dodanit příjmy, které původně zdaňovali v Nizozemí), můžete v některých případech požádat finanční úřad o posečkání úhrady daně nebo její rozložení do splátek (podle § 156 a § 157 daňového řádu).

O posečkání úhrady nebo rozložení do splátek můžete požádat z důvodu tíživé sociální nebo ekonomické situace a to finanční úřad, pod který v ČR místně spadáte.

Správce daně vám může povolit posečkání z následujících důvodů:

  • pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
  • pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
  • pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
  • není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
  • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

Na žádost o posečkání podle § 156 daňového řádu neexistuje speciální tiskopis a nemá tedy předepsanou formu. Musí z ní být zřejmé: kdo žádá, čeho se žádost týká a co navrhujete.

Žádost můžete úřadu podat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou s ověřenou identitou podatele. Můžete využít také aplikaci EPO.

Při rozhodování o žádosti vychází správce daně převážně z tvrzení a důvodů uváděných daňovým subjektem, proto je do žádosti nutné uvést všechny relevantní skutečnosti mající vliv na neschopnost uhradit daň v dané výši najednou (v případě sociálních důvodů u fyzických osob to může být uvedení příjmu, povinných pravidelných nákladů včetně povinnosti vyživovat další osoby, apod.).  Již k samotné žádosti je třeba přiložit všechny doklady a důkazní prostředky, které podporují tvrzení a důvody v žádosti uváděné, vysvětluje Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Podle ní finanční úřad posuzuje při žádosti o posečkání i fakt, zda v budoucnu nebude ohrožen výběr daně. Proto byste měli k žádosti doložit i způsob a prostředky, ze kterých daň v budoucnu uhradíte (například příjem od zaměstnavatele nebo vrácená daň z Nizozemska).

Součástí žádosti by měl být i návrh splátkového kalendáře, tzn. návrh výše jednotlivých splátek včetně jejich časového rozložení. Bude-li o žádosti rozhodnuto kladně, pak zároveň upozorňujeme na nutnost dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí, mezi které patří i dodržení jednotlivých splátek. Pokud by došlo k porušení podmínek, pozbývá toto rozhodnutí ode dne nedodržení některé z podmínek účinnosti, varuje Petlachová.

Za žádost o povolení posečkání daně nebo o povolení jejího zaplacení ve splátkách zaplatíte správní poplatek ve výši 400 Kč.

Vzor žádosti o posečkání

Finanční úřad pro …

Žádost o povolení posečkání

Nejprve je nutno uvést o jakou daňovou povinnost se jedná resp. daň, o jejíž posečkání úhrady je žádáno.

Např. Dne … jsem podal daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období 2013, jehož předmětem je daň ve výši … Kč. Tuto částku daně jsem z důvodu … neuhradil včas a nyní jsem povinen kromě daně uhradit dále úrok z prodlení a pokutu za opožděné tvrzení.

Nyní je třeba uvést všechny důvody, proč daný poplatník není schopen uhradit hned celou částku najednou, ale zároveň uvést i z jakých zdrojů bude částka v budoucnu uhrazena.

Vše musí být již k žádosti doloženo.

A následně navrhnout termín(y), kdy je schopen částku/y hradit.

Např. Z výše uvedených důvodů žádám o povolení posečkání úhrady daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013 (popř. i o posečkání úhrady úroku z prodlení či o posečkání pokuty za opožděné tvrzení) v částce … do … (termín úhrady, v případě více splátek je vhodné přiložit navrhovaný splátkový kalendář).

V …… dne …

Zdroj: Generální finanční ředitelství

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).