Kdy bude platit pojistné přivydělávající si středoškolák?

Jste-li studentem do 26 let, který se na střední škole soustavně připravuje na budoucí povolání a je účasten řádného denního studia, pojistné na zdravotní pojištění za vás platí stát. Pokud si chcete ke studiu nějakou tu korunu vydělat a budete mít příjem ze zaměstnání, které podléhá odvodům pojistného na veřejné zdravotní pojištění, budete na pojistném účastni i vy a zaměstnavatel. Zaměstnanec v tomto případě hradí pojistné z jedné třetiny, další dvě třetiny za něj odvádí zaměstnavatel.

Pro zaměstnance, za kterého je zároveň plátcem pojistného i stát, neplatí minimální vyměřovací základ 8000 korun. Platí tedy pojistné ze skutečné výše příjmu a pokud je ten nižší 8000 korun, nemusí doplácet pojistné do zákonem stanoveného minima. Při práci na dohodu o pracovní činnosti budete hradit pojistné pouze pokud váš měsíční příjem dosáhne 2000 korun. V případě dohody o provedený práce si pojistné neplatíte vůbec a hradí ho pouze stát.

" Jiná situace je u dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách. Je-li student v době takového studia výdělečně činný nebo má-li nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, není za něj stát plátcem pojistného jako za nezaopatřené dítě," uvedl Jiří Rod ze Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Středisko cenných papírů by mělo ukončit svou činnost Je opravdu krize šancí na změnu?