Hlavní navigace

Jaké sankce si vysloužíte za opožděné podání daňového přiznání a přehledů a pozdní platby?

Sdílet

Gabriela Hájková 25. 3. 2015

Konec řádného termínu pro odevzdání daňového přiznání se blíží. Posledním dnem je letos 1. duben. Pokud by vám zpracovával přiznání daňový poradce, prodlouží se lhůta o tři měsíce do 1. července. I tak o tom ale musíte do 1. dubna finanční úřad informovat.

Do konce řádného termínu musíte také uhradit případný nedoplatek na dani.

Ještě pět pracovních dní po zákonném termínu můžete podat správci daně přiznání bez pokuty. Pak už se začíná načítat 0,05 % z daňové povinnosti za každý den v prodlení. Pokud nebudete reagovat ani na výzvu k podání formuláře zaslanou finančním úřadem, dostanete navíc pokutu 5 % z daňové povinnosti či ztráty, vždy ale minimálně 500 Kč (maximum je 300 000 Kč).

Vyměřenou pokutu předepisují pracovníci finančního úřadu platebním výměrem a tato pokuta je následně splatná do 30 dní od jeho doručení, vysvětlila Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Dodala také, že výše pokuty za opožděné podání daňového přiznání je poloviční, pokud je daňové přiznání podáno do 4. května 2015, respektive 3. srpna 2015 (pokud je zpracováno daňovým poradcem) a v daném roce správce daně neeviduje u téhož poplatníka prodlení s jiným podáním.

S daňovým přiznáním většina poplatníků odevzdává také Přehledy o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Nejpozději tak musí učinit do 4. května 2015. Do 8 dnů je pak potřeba uhradit i případný nedoplatek na pojistném. Opět platí, že pokud vám daně zpracovává poradce, posouvá se termín o tři měsíce, tedy na 3. srpen.

Pokud nepodáte Přehledy, můžete dostat pokutu až 50 000 Kč od zdravotní pojišťovny a až 20 000 Kč od příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.

Někteří občané zaplatí nesprávně nižší daň z příjmu, protože je jim následně doměřena daň z příjmu pracovníky finančního úřadu. Výše penále činí 20 % z částky doměřené daně, upozornila Ivanco a dodala, že penále je předepsáno dodatečným platebním výměrem a je splatné ke stejnému dni jako doměřená daň (do 15 dnů od doručení platebního výměru).

Daň z příjmu přitom může být doměřena ve tříleté lhůtě, která začíná běžet dnem, ve kterém uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání.

Pokud uhradíte dodatečně vyměřenou daň, ze které plyne penále, můžete nově požádat správce daně o prominutí penále. Tuto žádost ale musíte podat do tří měsíců od doručení dodatečného platebního výměru, a pokud žádáte o prominutí částky vyšší než 3000 Kč, podléhá žádost správnímu poplatku ve výši 1000 Kč.

Za opožděnou platbu daně vám vyměří finanční úřad úrok z prodlení, který začíná běžet pátým pracovním dnem po splatnosti daně až do jejího zaplacení. Sazba úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené centrální bankou zvýšené o 14 procentních bodů platné pro první den příslušného pololetí.

Za každý den prodlení se splátkou pojištění vám zase začne nabíhat penále ve výši 0,05 % z dluhu u zdravotní pojišťovny a příslušné OSSZ.

Finanční úřad, zdravotní pojišťovnu i okresní správu můžete požádat o prominutí penále. To ale jen v případě, že už jste všechny závazky uhradili. Při včasně podané žádosti na finanční úřad je možné prominout pouze platební výměr na penále z roku 2015 a úroky z prodlení vztahující se k období od 1. ledna 2015, dodala Ivanco.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).