Hlavní navigace

Jaká máte práva a povinnosti, když se chystáte odejít do důchodu?

Sdílet

Odchod do důchodu je spojen s několika povinnostmi, které musíte splnit. Jinak totiž riskujete, že vám starobní důchod nebude přiznán. O povinnostech a postupech informovala Česká správa sociálního zabezpečení.

Nejprve je potřeba podat žádost o důchod, a to na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Pouze v Praze se žádost podává na Pražské správě sociálního zabezpečení a v Brně na Městské správě sociálního zabezpečení. Žádost můžete podat osobně, nebo někoho zmocnit, aby to udělal za vás. Pokud vám lékař potvrdí, že vzhledem ke zdravotnímu stavu nemůžete žádost vyřizovat sami, můžou ji za vás podat vaši rodinní příslušníci.

K žádosti je potřeba předložit i příslušné doklady:

  • průkaz totožnosti,
  • doklad o náhradních dobách pojištění (studiu, vojně, péči o dítě),
  • doklad o dobách pojištění, které ČSSZ nemá v evidenci.

Pokud žádné doklady nemáte, stačí předložit průkaz totožnosti a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu pro výplatu důchodu na účet. A nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice, který je k dispozici na OSSZ či webu ČSSZ.

Starobní důchod vám mohou vyplácet dvěma způsoby:

  • na váš účet, či na účet manžela/manželky,
  • v hotovosti (za poplatek 21 Kč) na adresu bydliště prostřednictvím České pošty.

Způsob výplaty si volíte při sepisování žádosti o důchod a kdykoli jej můžete změnit.

Následně už jen čekáte, až vám ČSSZ zašle rozhodnutí. Nevydávají se ale žádné průkazy důchodce. Pokud byste potřebovali potvrzení o pobírání důchodu či jeho aktuální výši, vydá vám jej na požádání OSSZ.

Pokud zjistíte nějaké skutečnosti, které mají vliv na výplatu důchodu, jako například změna adresy, změna účtu apod., máte povinnost to oznámit do 8 dnů. Přiznání starobního důchodu také musíte oznámit své zdravotní pojišťovně.

V současné době platí, že pokud důchod v ročním součtu nepřesáhne 36násobek minimální mzdy, nejste povinni podávat daňová přiznání. V opačném případě vám povinnost vzniká. Informace o tom, kdy důchod v daném roce nepodléhá zdanění a kdy naopak musíte podat daňové přiznání, vám sdělí příslušný finanční úřad. Jednorázové doplatky důchodů (např. při zpětném přiznání důchodu) dani z příjmů nepodléhají. 

Pokud zároveň pobíráte důchod a vykonáváte výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění, můžete po 360 kalendářních dnech této činnosti požádat o přepočet důchodu. Žádost podáte prostřednictvím OSSZ podle místa trvalého bydliště, nebo ji zašlete na ústředí ČSSZ.

Pokud budete i po přiznání důchodu nadále vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ), měli byste informovat příslušnou OSSZ, protože přiznání důchodu může mít vliv na výši záloh na pojistné na sociální zabezpečení. Pokud pobíráte předčasný starobní důchod, musíte to zaměstnavateli i OSSZ oznámit vždy.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).