Hlavní navigace

Jak váš důchod ovlivní péče o nemohoucí či hendikepovanou osobu?

Sdílet

Gabriela Hájková 21. 10. 2013

Pokud dlouhodobě pečujete o své blízké, kteří jsou kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu závislí na vaší pomoci, může se vám tato činnost započítávat do potřebné doby pojištění pro důchod. V případě, že nejste po některá období výdělečně činní a neodvádíte tedy pojistné na důchodové pojištění, považuje se vaše péče o tuto osobu za tzv. náhradní dobu pojištění. Konkrétně jde o situace: 

  • doba osobní péče o osobu mladší 10 let, závislou na péči druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost),
  • doba osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká, těžká a úplná závislost). Hodnotí se doba péče o osoby blízké a od 1. 7. 2001 také o osoby žijící ve společné domácnosti, 
  • před 1. 1. 2007 byla důvodem pro zápočet péče jakožto náhradní doby pojištění péče o osobu v různém stupni bezmocnou; od tohoto data se tyto stupně bezmocnosti v právní úpravě transformovaly do I. (částečná bezmocnost) II. (převážná bezmocnost) nebo III. (úplná bezmocnost) stupně závislosti 

Za blízkou osobu se pro tyto účely považuje v zásadě rodinný příslušník. Zákon o důchodovém pojištění vymezuje, že jde o manžela nebo manželku, příbuzného v řadě přímé, dítě vlastní, osvojené nebo dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, dále o sourozence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, a to kteréhokoli z manželů, vyjmenovala mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jana Buraňová

Doba takovéto péče se hodnotí jako doba pojištění, tedy obdobně jako např. doba zaměstnání nebo doba samostatné výdělečné činnosti. 

Doba péče o osoby závislé, které ale zároveň nejsou osobou blízkou a ani nežijí s pečující osobou v domácnosti, není považována za dobu důchodového pojištění ani náhradní dobu pojištění. 

Doba péče se prokazuje rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu péče. Návrh na zahájení řízení o vydání tohoto rozhodnutí lze podat nejdříve po skončení péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu, nejpozději však do dvou let od skončení péče. O účasti na důchodovém pojištění rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení na základě podaného návrhu, vysvětlila Buraňová.

Při podání návrhu na zahájení řízení musíte předložit hlavně:

  • doklad prokazující totožnost žadatele,
  • doklad prokazující totožnost osoby, o kterou je/bylo pečováno (občanský průkaz, úmrtní list, rodný list dítěte), 
  • potvrzení krajské pobočky Úřadu práce prokazující dobu poskytování péče a stupeň závislosti nebo potvrzení o délce poskytování příspěvku při péči o blízkou osobu,
  • doklad prokazující příbuzenský vztah žadatele k osobě, o kterou je pečováno (např. rodné listy, z nichž vyplývá vzájemná příbuznost osob, oddací listy aj.),
  • v případech, kdy se nejedná o blízkou osobu, je třeba prokázat vedení domácnosti žadatele s opečovávanou osobou, např. čestným prohlášením. Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Zdroj: ČSSZ

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).