Hlavní navigace

Jak úspěšně uplatnit odpočet na podporu výzkumu a vývoje?

Sdílet

Gabriela Hájková 4. 10. 2017

Podmínkou pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje je bezchybně zpracovaný projekt. Informace vyplývá ze zprávy Generálního finančního ředitelství. Zpracování projektu dle jasně stanovených podmínek je způsob, jak zabránit zneužití této podpory, vysvětlil Jiří Fojtík, ředitel Sekce metodiky a výkonu daní.

Projektem výzkumu a vývoje se podle Fojtíka rozumí základní dokument schválený ještě před zahájením jeho realizace, ve kterém přesně vymezíte svou plánovanou činnost výzkumu a vývoje. Projekt musí být dokument písemný, ucelený, cíleně a vědomě utvořený, který má být následně realizován a o němž má být vedena průběžná dokumentace, jako např. zaznamenávání průběžných výsledků, dílčích úspěchů nebo neúspěchů, nutnost dalšího testování atd, upřesnil Fojítk a dodal, že rozsah textu volí poplatník.

Projekt musí obsahovat:

  • Základní identifikační údaje o poplatníkovi.
  • Dobu řešení projektu, kterou je doba ode dne zahájení do dne ukončení řešení projektu.
  • Cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení. Tato část má objasnit základní podstatu činnosti výzkumu a vývoje, kterou poplatník předpokládá realizovat. Měla by obsahovat zhodnocení stávajícího stavu v dané oblasti, a zda má vzniknout nový a jedinečný výsledek této činnosti, nebo výsledek, který se svojí podstatou blíží výsledku již využívanému.
  • Předpokládané celkové výdaje na řešení projektu a předpokládané výdaje v jednotlivých letech řešení projektu.
  • Jména všech osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu s uvedením jejich kvalifikace a formy pracovněprávního vztahu k poplatníkovi.
  • Způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků.
  • Den a místo schválení projektu.
  • Jméno a podpis odpovědné osoby za projekt výzkumu a vývoje.

Pokud poplatník na základě předložených důkazních prostředků neprokáže, že projekt byl zpracován před zahájením řešení projektu, nebo projekt nebude obsahovat všechny výše uvedené náležitosti, pak se jedná o nedostatek, který je zásadní překážkou pro uplatnění odpočtu, zdůraznil Fojítk.

Obecně platí, že v případě prokázání oprávněnosti uplatnění odpočtu spočívá důkazní břemeno na straně poplatníka. Důkazní břemeno je umocněno tím, že výdaje uplatněné v rámci odpočtu má poplatník v základu daně již jednou jako daňově uznatelné zahrnuty. Odpočet tak pro poplatníka představuje „dodatečný bonus“, kterým si již jednou uplatněné výdaje uplatní podruhé. Proto je nutné, aby daňový subjekt správci daně prokázal splnění všech zákonem požadovaných náležitostí, dodal Fojtík.

Podrobnější informace k uplatňování tohoto odpočtu najdete v materiálu na webu Finanční správy.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).