Jak na důchod když část života pracujete v zahraničí?

Jak ovlivní váš budoucí důchod fakt, že po část života pracujete v zahraničí (uvažujeme území EU)? V ČR se vznik a výše nároku na důchod odvíjí zjednodušeně od toho, jak dlouho jste důchodově pojištěna a jak vysoké máte příjmy. Výdělečná činnost v zahraničí se vám do nároků na český důchod započítávat nebude. Bude ale ovlivňovat nárok na důchod v dané členské zemi EU.

Z výdělečné činnosti, kterou konáte v zahraničí na území EU vám totiž také vzniká nárok na důchod, ale přímo v dané zemi. To za podmínky, pokud jste zde pojištěni alespoň jeden rok a splňujete zdejší podmínky stanovené právními předpisy. Ty se v jednotlivých členských státech EU liší.Informujte se proto na podmínky vzniku nároku na důchod i tam. 

Protože se věkové hranice pro odchod do důchodu stát od státu mohou odlišovat, je také možné, že vám někde bude důchod vyplácen dříve. K uplatnění nároku na důchod z více zemí EU by mělo stačit podat žádost pouze v jednom z nich. Obvykle tam, kde máte bydliště. Instituce, která řeší důchodové pojištění pak předá doklady do další země, kde také vznikl nárok. Na vaši žádost pak může být důchod vyplácen v té zemi, kde žijete.

Pro český důchod je naopak důležité, abyste v ČR měli splněnou dostatečnou dobu pojištění pro vznik nároku na starobní důchod a jeho výše se pak zjednodušeně řečeno odvodí od vašich dosažených příjmů. V zákoně o důchodovém pojištění  podle svého věku najdete, jaká pro vás platí potřebná délka pojištění i jakou máte nyní stanovenou věkovou hranici odchodu do důchodu. Vaše konkrétní údaje, jako dosud dosažená potřebná délka pojištění atd. pak zjistíte u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, která vám na vaši žádost jednou ročně vydá Informativní list důchodového pojištění. 

Úrokové sazby u hypoték klesly na 3,17 % Češi se bojí daňových rájů        
VlK
VlK (neregistrovaný) ---.homecredit.net
17. 4. 2013 16:46 Nový

Doba pojištění

Započítá se doba pojištění v zahraničí do dobu pojištění nutné pro důchod z ČR? 35 let leckteří zahraniční pracovníci čistě v ČR nesplní.... Znáte odpověd?

DoG
DoG (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz
12. 5. 2014 1:04 Nový

Re: Jak na důchod když část života pracujete v zahraničí?

Sakramentsky slabý článek. To má byt vsechno? Rozhodne nebudu 35 let muklovat v ČR takže dostanu houby duchod?