Hlavní navigace

Exekuční komora: Princip teritoriality nechceme u soukromých pohledávek

Arsen Lazarevič

Exekuční komora nesouhlasí se zavedením takzvaného principu teritoriality exekutorů, kdy by jednotlivé případy exekutorům přidělovaly soudy podle přesně daných pravidel místo toho, aby si svého exekutora mohli svobodně vybrat věřitelé, jak je tomu doposud. Exekutorská komora proto navrhuje princip tzv. nepravé teritoriality. 

EK ČR ideu místní příslušnosti podporuje. Nicméně po širší diskuzi této problematiky uvnitř stavu, ale i s jinými subjekty, které se účastní vymáhacího procesu, dospěla k názoru, že rizika vyplývající ze současného nerovnoměrného rozložení nápadu exekucí a velké různorodosti mezi exekutorskými úřady, by bylo možné eliminovat zavedením tzv. nepravé místní příslušnosti, vyjádřila se k problematice prezidentka EK ČR Pavla Fučíková.

Návrh je jednoduchý: zatímco v případě vymáhání pohledávek státu a veřejnoprávních subjektů by se uplatňoval princip teritoriality, u pohledávek vzniklých v komerčním prostředí však nikoliv, princip soutěže by zde platil nadále.

Našli jste v článku chybu?