Hlavní navigace

Elektronicky komunikuje nejlépe Živnobanka

Ondřej Antoš

Společnost United Interactive mapovala na přelomu srpna a září úroveň a kvalitu elektronické komunikace se zákazníky v sektoru bankovních institucí.

Při meření zkoumaných subjektů je využíván potenciál výzkumné metody mystery shopping. Výsledná hodnota E-CPI představuje komplexní informaci vycházející z dílčích výsledků sledovaných faktorů, maximální E-CPI může dosáhnout hodnotu 100.

Nejvyšší hodnotu E-CPI dosáhla Živnostenská banka (86,1), nejnižší hodnota E-CPI patří Citibank (55,5), tzn. zjištěný rozdíl představuje hodnotu 30,6.

Více informací naleznete v tiskové zprávě společnosti United Interactive.

Našli jste v článku chybu?