Hlavní navigace

Doba péče o handicapovaného se vám počítá do nároku na důchod

Sdílet

Gabriela Hájková 13. 5. 2015

Pokud pečujete nebo jste v minulosti pečovali o osobu s handicapem, nechte si tuto dobu započítat do nároku na důchod. Zapotřebí je, abyste navštívili příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), pod kterou spadáte. Zde požádejte o uznání doby péče. 

Započíst dobu péči o nemocné či handicapované blízké do doby pojištění, díky které vám následně vznikne nárok na důchod, umožňuje zákon o důchodovém pojištění. Toto započtení vám může pomoci k tomu, abyste dosáhli potřebné doby pojištění nebo aby vás důchod byl vyšší.

Doba péče o osoby závislé na pomoci druhých je náhradní dobou pojištění a pro nárok na důchod a jeho výši ji lze započítat vždy a v plném rozsahu. Musí však být doložena rozhodnutím OSSZ o době a rozsahu péče. Lidé žádající o důchod by se proto neměli ostýchat zeptat se pracovníků OSSZ na možnosti podání žádosti o rozhodnutí o době péče, uvedla Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Aby bylo možné vám podle Buraňové dobu péče započítat do důchodu, je třeba ji prokázat právě rozhodnutím OSSZ, které vám při důchodovém řízení poslouží jako doklad o tom, jak dlouho a v jakém rozsahu vaše péče trvala. Návrh na zahájení řízení o vydání tohoto rozhodnutí můžete ale podat nejdříve až po skončení péče, nejpozději však do dvou let od skončení péče. (Výjimkou je situace, kdy byste jako pečující osoba podávali žádost o důchod. V tomto případě se žádá o vydání rozhodnutí i v době, kdy péče trvá.)

Při podání návrhu na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče musíte doložit:

  • potvrzení krajské pobočky Úřadu práce prokazující dobu poskytování péče a stupeň závislosti nebo potvrzení o délce poskytování příspěvku při péči o blízkou osobu,
  • doklad prokazující příbuzenský vztah žadatele k osobě, o kterou je pečováno (např. rodné listy, z nichž vyplývá vzájemná příbuznost osob, oddací listy aj.), 
  • v případech, kdy se nejedná o blízkou osobu, je třeba prokázat vedení domácnosti žadatele s opečovávanou osobou, např. čestným prohlášením. Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, 
  • doklad prokazující totožnost žadatele, 
  • doklad prokazující totožnost osoby, o kterou je/bylo pečováno (občanský průkaz, úmrtní list, rodný list dítěte).

Jen pro informaci uvádíme, že pro důchod se započítávají tyto doby péče:

  • doba osobní péče o osobu mladší 10 let, závislou na pomoci druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost),
  • doba osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na pomoci druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká, těžká a úplná závislost). Hodnotí se doba péče o osoby blízké a od 1. 7. 2001 také o osoby žijící ve společné domácnosti,
  • před 1. 1. 2007 byla důvodem pro zápočet péče jako náhradní doby pojištění péče o osobu v různém stupni bezmocnosti či dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené; od tohoto data se stupně bezmocnosti v právní úpravě transformovaly do I. (částečná bezmocnost) II. (převážná bezmocnost) nebo III. (úplná bezmocnost) stupně závislosti. 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Blízkou osobou je podle Buraňové v zásadě rodinný příslušník. Konkrétně může jít o manžela či manželku, příbuzného v řadě přímé, dítě vlastní, osvojené nebo převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů a dále pak o sourozence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, a to kteréhokoli z manželů.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).